Sähkön alkuperä ja hinnan muodostuminen

Sähkölaskun loppusumma koostuu sähkön myyntihinnasta, jakeluverkon  siirtohinnasta ja veroista. Asiakas voi kilpailuttaa vain myyntihinnan osuuden  (sähkölaskusta 40 - 50 %).

Yksityiskohtaisempaa tietoa hinnoittelusta saa Pori Energian  asiakaspalvelusta.
Poikkea käymään tai soita!

Pori Energian asiakaspalvelu
Käyntiosoite: Radanvarsi 2, Pori
Puh.  (02) 621 2050
Avoinna arkisin kello 8.00 - 16:00


Sähkön alkuperä

Myydyn sähköenergian alkuperän kokonaisjakauma ja keskimääräiset päästötiedot määritetään sekä ilmoitetaan Energiaviraston ohjeistuksen mukaisesti heinä-elokuun aikana aina edellisen kalenterivuoden osalta. Myydyn sähköenergian kokonaislähdejakauman tiedot perustuvat Pori Energia Oy:n suorittamiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvan sähköenergian alkuperän varmennuksiin sekä Energiaviraston julkaiseman kansallisen jäännösjakauman tietoihin. 

Vuonna 2018 myydyn sähkön energialähteet jakautuivat kokonaismyynnin (kaikki kotitalousasiakkaat ja yritysasiakkaat) osalta seuraavasti:

• uusiutuvat polttoaineet 31,3 %

• fossiiliset polttoaineet ja turve 34,1 %

• ydinvoima 34,6 %

Vuonna 2018 myydyn sähköenergian tuottamisesta aiheutuneet keskimääräiset hiilidioksidin ominaispäästöt olivat 217,57 g/kWh. Käytettyä ydinpolttoainetta muodostui keskimäärin 0,94 mg/kWh.

Kotitalousasiakkaiden sähköenergia on 100% hiilidioksidipäästötöntä

Kaikille kotitalousasiakkaille, määräaikaisen Hintatakuu-sopimuksen tehneille yritysasiakkaille ja erikseen sovituille uusiutuvan sähköenergian yritysasiakkaille toimitettava sähköenergia on 100 % hiilidioksidipäästötöntä. Näille asiakkaille toimitetun sähköenergian tuottaminen ei ole aiheuttanut hiilidioksidipäästöjä.

Muun yritysmyynnin osalta myydyn sähkön energialähteet jakaantuivat seuraavasti vuonna 2018:

• uusiutuvat energialähteet 8,5 %

• fossiiliset energialähteet ja turve 45,4 %

• ydinvoima 46,1 %

Vuonna 2018 tämän muun yritysmyynnin osalta myydyn sähkön keskimääräiset hiilidioksidin ominaispäästöt olivat 289,66 g/kWh ja käytettyä ydinpolttoainetta muodostui keskimäärin 1,25 mg/kWh.