Aittaluoto 2020 -hanke, Pori Energia

Aittaluodon voimalaitos 15.5.2019, kuva Tomi Glad.

Voimalaitosalue 15.5.2019, kuva Tomi Glad

60 miljoonan investointi uusiutuvaan energiaan

Porilaisista yli 50 % asuu kaukolämmitetyissä taloissa, joihin lämpö tuotetaan Aittaluodon ja Kaanaan voimalaitoksissa. Kesällä 2020 käyttöön otettavan Aittaluodon uuden biokattilalaitoksen myötä Aittaluodon voimalaitoksen hiilidioksidipäästöt laskevat yhteensä tuhansia tonneja vuodessa.

Uudessa laitoksessa yhdistetään teollisuuden prosessienergian, kaukolämmön ja sähkön tuotanto ympäristöystävällisesti ja tehokkaasti. Pääosa laitoksen käyttämästä puupolttoaineesta hankitaan Aittaluodon teollisuusalueelta ja polttoaineiden kuljetustarve on tuotettuun energiamäärään nähden vähäinen.

Lisäksi laitokseen rakennettava savukaasujen lämmön talteenottojärjestelmä tuottaa kaukolämpöä 20 MW teholla ja vähentää laitoksen polttoaineen tarvetta vuositasolla noin 600 rekkakuormaa vastaavalla määrällä

Investoinnin valmistuttua käytöstä poistuu vanhaa, huonommalla hyötysuhteella toimivaa kapasiteettia. Pori Energian tavoitteena on lisätä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun energian osuutta sekä olla vastuullinen ja kestävien energiaratkaisujen tuottaja. Aittaluoto 2020 investointi on tärkeä uusi askel kohti yhtiön tavoitetta.

 

Aittaluoto2020 hanke

Laitokseen rakennettava savukaasujen lämmön talteenottojärjestelmä tuottaa kaukolämpöä 20 MW teholla ja vähentää laitoksen polttoaineen tarvetta vuositasolla noin 600 rekkakuormaa vastaavalla määrällä. 

 

Aittaluoto2020 hanke

Aittaluoto voimalaitoshanke

Pori Energian voimalaitosinvestointi, Aittaluoto 2020 -hanke, käynnistettiin konkreettisesti vuoden 2018 alussa. Mittavan 60 miljooonan euron investoinnin myötä vuonna 1968 käyttöönotettu Aittaluodon voimalaitos modernisoidaan vastaamaan mm. uusia ympäristövaatimuksia. Hankkeella mahdollistamme myös kaukolämmön kilpailukyvyn sekä teollisuuden energiatoimitusten jatkumisen tehokkaasti ja taloudellisesti Aittaluodosta käsin.

Aittaluodon voimalaitoksen pääkoneiston muodostavat tällä hetkellä kaksi kattilaa ja kaksi turbiinia. Voimalaitosinvestoinnissa Aittaluodon pääkoneiston vanhempi kattila ja turbiini korvataan uudella BFB-tyyppisellä kattilalaitoksella ja vastapaineturbiinilla. Lisäksi uuteen kattilaitokseen kytketään savukaasulauhdutin, jonka avulla polttoaineen energiasta saadaan entistä suurempi osa talteen ja polttoaineen kulutuksessa saavutetaan huomattavaa säästöä. Lauhdutuksesta saatu lämpö hyödynnetään kaukolämmöntuotannossa sekä voimalaitoksen sisäisissä prosesseissa.

Voimalaitos sai ympäristöluvan lokakuussa 2017 ja sitä tarkistettiin kesäkuussa 2018. Investointipäätös Pori Energian hallituksessa tehtiin 4.12.2017. Päälaite- ja suunnittelusopimukset solmittiin hankkeen esisuunnittelussa toteutettujen kilpailutusten perusteella helmikuussa 2018. Rakennuslupa saatiin 31.5.2018 ja rakentaminen aloitettiin heti kesäkuun alussa 2018. Hanke valmistuu keväällä 2020.

Avaintiedot

·         Sijoituspaikka Aittaluodon teollisuusalue Porissa

·         Ympäristölupa 10/2017, tarkistettu 06/2018

·         Investointipäätös 12/2017

·         Rakennuslupa saatiin 05/2018 ja rakentaminen alkoi 06/2018

·         Voimalaitos valmistuu 4/2020

·         Tuottaa sähköä ja kaukolämpöä sekä prosessihöyryä teollisuudelle

·         Kustannusarvio 60 miljoonaa euroa

Päälaitetoimittajat ja suunnittelijat

SUUNNITTELU:

·         Toteutussuunnittelu: Pöyry Finland Oy

·         Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Küttner Ky

PÄÄLAITETOIMITTAJAT:

·         Kattila: Andritz Oy

·         Savukaasulauhdutin: Valmet Technologies Oy

·         Turbiini: Siemens s.r.o.

 

MERKITTÄVIMMÄT MUUT HANKINNAT:

·         Maanrakennusurakka: L-M Suomiset Oy

·         Paalutusurakka: Destia Engineering Oy

·         Perustus- ja rakennusurakka: MVR-Yhtymä Oy

·         Polttoaineen kuljetinjärjestelmä: Raumaster Oy

·         Korkeapaineputkistot: Recion Oy

·         Automaatiojärjestelmä: Valmet Automation Oy

 

Päälaitehankintojen lisäksi projektiorganisaatio on valmistellut tai valmistelee n. 35 hankintapakettia yhdessä suunnittelukumppani Pöyryn kanssa.

Aittaluoto biopolttoainekattilalaitoksen betonivalu lokakuu 2018