Pori Energia Sähköverkot Oy

Pori Energia Sähköverkot Oy:n vastuualueena on sähkömarkkinalain mukainen sähköverkkoliiketoiminta.

Yhtiö vastaa sähkön siirrosta ja jakelusta yli 52 000 verkon käyttäjälle, verkonhallinnasta sekä sähköverkkojen rakennuttamisesta Porin alueella. Toiminnan lähtökohtana on korkealaatuisen ja häiriöttömän sähkön toimittaminen asiakkaille taloudellisesti ja turvallisesti, ympäristönäkökohdat huomioiden.

Tulevaisuuden haasteena on sähköverkon kehittäminen ja sen elinkaaren optimointi siten, että voimme varmistaa asiakkaillemme entistäkin parempilaatuisemman ja katkottomamman sähköntoimituksen tehokkaasti ja taloudellisesti.

Yhtiö perustettiin 1.7.2006, kun verkkoliiketoiminta sähkömarkkinalain eriyttämisvaatimuksen mukaan erotettiin Pori Energia Oy:stä omaksi liiketoimintayksiköksi. Pori Energia Sähköverkot Oy on Pori Energian Oy:n 100 % omistama tytäryhtiö.

Sähköverkkotoiminnan tunnusluvut

Toimitamme vuosittain Energiavirastolle verkkotoimintamme laajuutta, taloutta, kannattavuutta, hintatasoa, tehokkuutta sekä laatua kuvaavat tunnusluvut. Sähköverkkotoiminnan tekniset tunnusluvut löydät Energiavirasto.fi.

Syrjimättömyyden varmentaminen Pori Energia Sähköverkot Oy:ssä

Porissa sähkön jakelusta ja siirrosta vastaa Pori Energia Sähköverkot Oy. Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkonhaltijan tulee toimia kaikkia osapuolia kohtaan syrjimättömästi sekä julkisesti raportoida sen toteutumisesta varmentamiseksi laaditun toimenpideohjelman pohjalta. Raportti toimenpideohjelman toteutumisesta toimitetaan Energiavirastolle vuosittain toukokuun loppuun mennessä.

Pori Energia Sähköverkot Oy:n syrjimättömyyden varmentamisen toimenpideohjelma on päivitetty toukokuussa 2017.

> Tutustu toimenpideohjelmaan

> Syrjimättömyyden varmentaminen - Raportti 2019

> Syrjimättömyyden varmentaminen - Raportti 2018

Tuotteet ja palvelut

Tutustu tarkemmin tuotteisiin ja palveluihimme omilla sivuillamme

Sähköverkkopalvelut