Uratarinoita


Arvostan työyhteisössä hyviä ja luotettavia työkavereita, jotka vuosien varrella ovat tulleet hyvinkin tutuiksi, koska Pori Energiassa yleensä ollaan töissä pitkään.

Olen tullut Porin kaupungin sähkölaitoksen palvelukseen 1978 linja-jaokseen rakentamaan ja huoltamaan ilmajohtoverkkoa, josta siirryin talojohtojaokseen ja sieltä muuntamojaokseen, jossa tehtävinä oli muuntamoiden rakennus-, huolto- ja koestustyöt, sekä maakaapeleiden asennus- ja korjaustyöt.
Nykyisin ei em. jaoksia enää ole  ja tehtäväkuva onkin asentajilla laajentunut. Viime vuosina olen tehnyt asennustöiden lisäksi verkoston määräaikaistarkastusta. Tällä hetkellä on menossa kaukolämpömittarien etäluentapäätteiden asennusprojekti. ( Valokuva on otettu tällaisesta työkohteesta. Kuvassa on menossa etäluentapäätteen asennuksen yhteydessä tehtäväksi  sovittu virtausanturin puhdistus) 

Päivät ovat kovin vaihtelevia. Työkohteet ovat esim. oman verkoyhtiön, voimalaitosten, yksittäisten kuluttajien, kaupungin tai teollisuuden sähköverkoissa. Työkohteiden kestoajat vaihtelevat yksittäisistä käynneistä useamman viikon komennuksiin. Toimin työpaikallani työntekijöiden pääluottamusmiehenä sekä tällä hetkellä  koko henkilöstön edustajana johtoryhmässä. Edustamani työntekijät työskentelevät maantieteellisesti laajalla alueella, joten yhteydenpito  puhelimitse tai sähköpostin välityksellä vie oman aikansa.

Arvostan henkilöstön monipuolista ammattitaitoa.
Työnantajaa arvostan luotettavana palkanmaksajana. Arvostan eteenpäin katsomista ennakkoluulottomuutta ja riskinottokykyä.  Yritys on voimakkaasti laajentunut tehden silti hyvää tulosta.  

Timo

 

Oman ja toisten työn arvostus sekä mahtavat työkaverit, niistä on työpäiväni tehty.

Aloitin työni silloisella Sähkölaitoksella 1975 avoinna olleessa piirtäjän paikassa. Piirustuslauta, erikokoisia tusseja, joihin vaihdettiin punainen tai musta putkilo tarpeen vaatiessa, kirjain-, numero- sekä sähkösymboleja sisältäviä sabluunoita ja kirjoituskone olivat silloin työvälineitäni. Näillä välineillä piirtelin muoveille ilmajohtoja, maakaapeleita sekä sähköasemien kaavioita. 80-luvun alkupuolella suoritin iltaopiskeluna sähköpuolen työteknikon tutkinnon parantaen siten käsitystäni sähköisistä komponenteista. 80-luvun loppupuolella tulivat tietokoneet pöydille ja aloimme viemään muoveilla olevaa tietoa sähköiseen muotoon.
Nykyään työni sisältää verkon erilaisten sopimusten hallintaa ja tarvittaessa liittymäpalvelua sekä verkon päivitystä projekteina.

Arja

Hyvät työkaverit, mielenkiintoinen työ sekä työpaikan sopiva joustavuus, muuta ei tarvita.


 

Ensimmäinen työkokemukseni Pori Energiassa syntyi päästessäni sinne kesäharjoittelijaksi vuonna 2010. Harjoittelijaksi päädyin yhden opiskelukaverini kautta, joka silloin työskenteli Pori Energialla. Hän suositteli ja kehui sitä minulle sekä rohkaisi minua lopulta soittamaan sinne. Kohdallani kävikin mahdottoman hyvä tuuri, sillä valittu harjoittelija oli perunut tulonsa, jolloin minut yhtäkkiä napattiin sisään. Kesäharjoittelijaksi pääsin myös seuraavana vuonna, 2011. Alkuvuodesta 2012 olen työskennellyt Pori Energialla lähes yhtäjaksoisesti ja syksyllä 2014 pääsinkin vakituiseksi.

Työskentelen talouden puolella ja matemaattiset hommat ovatkin aina olleet lähellä sydäntäni. Esimerkiksi laskutus, laskentatoimi sekä erilainen taloudellisten numeroiden pyörittely kiinnostaa minua. 

Jotkut asiat ovat muuttuneet siitä ajasta, kun olin Pori Energialla ensimmäisen kerran töissä. Vastuuta on tullut lisää ja tulee koko ajan, mitä pidempään olen yrityksessä toiminut.  Olen tehnyt Pori Energialle niin sähkö-, kaukolämpö- kuin työlaskutustakin. Tällä hetkellä toimin sähkölaskutusvastaavana.

Työpäivieni työtahti riippuu siitä, missä kohtaa kuukautta ollaan menossa. Alkukuu on kiireellisempää aikaa, jolloin on pieni hoppu saada edellisen kuukauden laskutukset valmiiksi. Loppukuusta on hieman rauhallisempaa ja silloin työ onkin enemmän niin sanottua sotkujen selvittelyä ja asiakaspalvelua. Asiakaspalvelun kautta pääsenkin olemaan ihmisten kanssa päivittäin tekemisissä.

Minusta työkaverit ovat työpaikalla se tärkein ja paras asia. Kun on mukavia ihmisiä ympärillä kenen kanssa jakaa asioita, viihtyykin paremmin. Pidän työstäni ja etenkin, kun eteen tulee vastuullisia hommia. Työhöni kuuluu paljon mielenkiintoisia työtehtäviä ja minun onkin aina mukava tulla töihin. Arvostan työpaikallani olevaa joustavuutta, mikä mahdollistaa myös mahdollisten omien menojen hoitamisen sujuvasti.

Janne

 

Monipuolinen työ, parhaat työkaverit, avoimuus ja luotettavuus, niistä työpäiväni on tehty.


Aloitin työt Pori Energialla kesäkuun alussa vuonna 1983. Opiskelujen jälkeen moneen paikkaan tuli haettua töihin ja olinkin kovin iloinen päästessäni Pori Energiaan. 

Talon sisällä olen saanut työskennellä useissa paikoissa, kuten kassahoitajana, kirjanpidossa, sihteerin sijaisena sekä tällä hetkellä laskutuksessa. Nykyään hoidan mm.asiakaspuheluita ja laskujen tekemistä, kuten kaukolämpö- ja sähkölaskuja.  Kesäaikana työskentelen maksuliikennehoitajan sijaisena.

Pidän työstäni hyvin paljon. Eniten minua kiehtoo työn monipuolisuus ja mahdollisuus tehdä erilaisia työtehtäviä.  Niiden ansiosta ajatus pysyy virkeänä ja mielenkiinto yllä. Erilaisten ihmisten kanssa toimiminen niin yrityksen sisällä, kuin ulkopuolisten ihmisten kanssa on yksi parhaimmista puolista työssäni.  Työkaverit ovatkin aina olleet minulle tärkeitä. Hyvät työkaverit eivät kuitenkaan ole mikään itsestäänselvyys. Koenkin, että olen hyvin onnekas, kun olen saanut toimia tiimeissä, joissa on aina ollut ihania ihmisiä ympärillä ja on myös nykyään.

Arvostan monia asioita työpaikallani, kuten luotettavaa työnantajaa. Työpaikallani panostetaan työntekijöihin sekä heidän mielipiteensä otetaan hyvin huomioon.  Siellä suhtaudutaan positiivisesti uusiin asioihin ja haasteisiin.

Tuula