Sertifikaattien merkitys

ISO 9001 laatujärjestelmän sertifikaatti on luotettava todistus, joka osoittaa yrityksen toimivan asiakaslähtöisesti ja järjestelmällisesti laadun kehittämisessä. ISO 9001 on maailman tunnetuin standardi ja käytetyin johtamismalli, joka perustuu jatkuvan parantamisen filosofiaan. Se koostuu globaalilla tasolla koetelluista ja erinomaiseksi tunnustetuista johtamisen käytännöistä. Se on vakuuttava osoitus yrityksen laaduntuottamisen kyvystä. Noin 1% suomalaisista yrityksistä on sertifioitu ISO 9001 vaatimusten mukaan.

OHSAS 18001 työturvallisuusjärjestelmän sertifiointi perustuu kansainväliseen standardiin, jonka avulla pyritään ennaltaehkäisemään onnettomuuksia ja sairauksia, turvaamaan henkilöstön hyvinvointi ja ohjaamaan jokainen työntekijä terveellisesti eläkkeelle. OHSAS 18001 -standardin mukainen sertifikaatti on vahva osoitus sekä henkilökunnalle ja asiakkaille. Se kertoo, että yritys ponnistelee jatkuvasti ja vastuullisesti turvallisen työympäristön puolesta.

ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjärjestelmä kertoo yrityksen vastuullisuudesta ympäristönäkökulmia kohtaan. Ympäristösertifikaatin saamiseksi yrityksen tulee noudattaa lainsäädäntöä, tunnistaa organisaation aiheuttamat ympäristövaikutukset sekä asettaa päämääriä ja tavoitteita ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Lisäksi sen avulla kasvatetaan henkilöstön ympäristöosaamista, -tietoisuutta ja -asennetta.

ISO 50001 energianhallinnan sertifikaatti kertoo yrityksen antavan ison painon ja arvostuksen energiatehokkaiden ratkaisujen valinnassa toimintaympäristössään. ISO 50001 -standardin mukaisesti sertifioitu energiatehokkuusjärjestelmä auttaa organisaatiota luomaan systemaattisen lähestymistavan energiankäytön ja energiatehokkuuden kysymyksiin. Energiatehokkuus ja energiatehokkuusjärjestelmä tukevat esimerkiksi energiahallinnan kehittämisessä, tavoitteiden, prosessien ja jatkotoimenpiteiden määrittelyssä sekä suorituskyvyn vahvistamisessa.