Yhteiskuntavastuu

Pori Energia noudattaa palvelutarjonnassaan kestävän kehityksen periaatetta, samalla pysyen kilpailukykyisenä ja yhteiskuntavastuunsa kantaen.

Kehitämme toimintaamme Satakunnan merkittävänä vaikuttajana

Pori Energialla on oman maakunnan uusiutuviin luonnonvaroihin perustuva energiatuotanto. Pori Energia tarjoaa työtä suoraan yli 230 henkilölle ja välillisesti vielä paljon useammalle. Pori Energia työllistää useita kymmeniä kesätyöntekijöitä joka vuosi. Teemme oppilaitosyhteistyötä paikallisten oppilaitosten kanssa. 

Tuemme joka vuosi merkittävillä summilla alueellista urheilu- ja kulttuurielämää monella eri sarjatasolla ja monissa eri tapahtumissa. Lisäksi olemme tukeneet joka vuosi myös erillisellä lahjoituksella lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä yhdistyksiä tai hankkeita. Voit hakea sponsorointitukea lomakkeella.

Arvot

Teemme työtä vastuullisesti, yhdessä toimien, asiakasta, työtä ja toisiamme arvostaen sekä jatkuvasti toimintaamme kehittäen.

Visio

Edelläkävijä energiaratkaisuissa.

Toiminta-ajatus

Uudistuvia ja kestäviä energiaratkaisuja kilpailukykyisesti.

Kannamme vastuuta ympäristöstä

Sähkön on oltava edullista ja sitä tuotettaessa on otettava huomioon ympäristöseikat ja tulevat sukupolvet. Vuoden 2015 alusta alkaen Pori Energia on myynyt kotitalouksille  sähköä, joka on tuotettu kokonaan tuulella, vedellä ja puulla. Sähköä Pori Energia tuottaa ja myy niin Poriin kuin muualle Suomeen. 

Yli 50 prosenttia porilaisista asuu Pori Energian tuottamalla kaukolämmöllä lämmitetyissä kerros-, rivi-, tai omakotitaloissa. Kaukolämpö tuotetaan valtaosin satakuntalaisella puulla ja turpeella. 

Pori Energian Aittaluodon voimalaitokseen rakennetaan biopolttoainekattila kesäkuuhun 2020 mennessä. Kattilan käyttö kasvattaa biopolttoaineiden käyttöä, tehostaa polttoaineiden käyttöä ja vähentää päästöjä. Tutustu Aittaluoto 2020 -hankkeeseen.