Laatu ja ympäristö - kaukolämpö

Pori Energian kaukolämpöasiakkaat ovat valtakunnallisten asiakastyytyväisyystutkimusten sekä isännöitsijähaastattelujen perusteella pääasiassa hyvin tyytyväisiä valitsemaansa lämmitysmuotoon. Tärkeimmät syyt yleiseen hyväksyttävyyteen ovat kaukolämmityksen ja siihen liittyvän yhteistuotannon tehokkuus ja ympäristön laatua parantava vaikutus.Energiateollisuus ry on myöntänyt Pori Energialle Reilu kaukolämpö -laatumerkin. Järjestelmä koostuu kaukolämmön kehittämisestä, hinnoittelun avoimuudesta ja vertailtavuudesta, asiakasturvallisuuden lisäämisestä sekä avoimesta viestinnästä ja muusta yhteistyöstä asiakasryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Laatumerkin saanut yritys hyödyntää toiminnassaan Energiateollisuus ry:n teknisiä ja taloudellisia suosituksia sekä huolehtii kaukolämmön hyvästä toimitusvarmuudesta.

Lisää aiheesta Energiateollisuus ry:n sivuilta

Ympäristö

Porin kaukolämpö tuotetaan paikallisesti kahdella voimalaitoksella, Aittaluodossa ja Kaanaassa. Kaukolämmön etuina ovat yhteistuotanto ja ympäristöystävällisyys. Samalla voimalaitoksella tuotetaan sekä sähköä että lämpöä, jolloin voimalan hyötysuhde on erillistuotantoa parempi. Ympäristönäkökulmasta yhteistuotanto säästää polttoainetta erillistuotantoon verrattuna. Voimaloissa tuotettu sähkö ja lämpö syntyvät valtaosin satakuntalaisilla polttoaineilla: puulla ja turpeella, jotka hankitaan pääasiallisesti noin sadan kilometrin säteeltä Porista. 

Asiakkaille myydyn kaukolämmön 
CO2-ominaispäästöt olivat vuonna 2018:

  • 176,6 gCO2/kWh Porin runkoverkon alueella
  • 26,3 gCO2/kWh Reposaaren kaukolämpöverkon alueella
  • 36,5 gCO2/kWh Noormarkun kaukolämpöverkon alueella
  • 12,5 gCO2/kWh Lavian kaukolämpöverkon alueella
  • 14,4 gCO2/kWh Harjavallan kaukolämpöverkon alueella ja
  • 21,7 gCO2/kWh Kristiinankaupungin kaukolämpöverkon alueella