Liittyminen kaukolämpöön

Kaukolämpöön liittyminen - ohjeet ja lomakkeet

Linkki liittymishakemukseen

Kaikilla kaukolämmön jakeluverkon läheisyydessä olevilla tai verkon läheisyyteen rakennettavilla kiinteistöillä on mahdollisuus liittyä kaukolämmön piiriin. Jokaisen kiinteistön liittymismahdollisuus tarkastetaan erikseen, riippuen kiinteistön tarvitsemasta tilaustehosta ja etäisyydestä olemassa olevaan kaukolämpöverkkoon.Voit tarkistaa kaukolämpöverkon sijainnin Porin kaupungin karttapalvelusta.

Jos kiinteistön liittäminen kaukolämpöverkkoon on mahdollista, saa kiinteistö Pori Energialta kaukolämpökustannusarvion.

Liittymismahdollisuudesta ja kustannusarviosta
lisätietoa antaa Pori Energian Energiayksikkö

puh. 044 701 2364 tai

puh. 044 701 2176.

Kustannusarviota varten tulee kiinteistöstä selvittää seuraavat tiedot:

  • Rakennuksen tyyppi (okt, kt, jne.)
  • Lämmitettävä rakennustilavuus
  • Öljyn kulutus
  • Lämmitysjärjestelmän ikä (esim. öljykattilan ikä)

Kaukolämpökustannusarviossa annetaan arvio mm. kiinteistön tilaustehosta, lämmön kulutuksesta sekä vuosittaisista lämmityskustannuksista. Kaukolämpösopimus kuitenkin tehdään suunnitelmanmukaisen tehon mukaan.

Kaukolämpöliittymästä tulee laatia suunnitelmat. Suunnitelmat voi laatia joko LVI-suunnittelija tai putkiurakoitsija urakkaan sisältyen. Pori Energialta voi myös tilata kaukolämpöliittymän Avaimet käteen -palveluna.

Asiakas ja Pori Energia tekevät lämpösopimuksen, joka perustuu tehtyihin suunnitelmiin. Suunnitelmiin pitää liittää liittymishakemus. 

Kaukolämmön liittymishakemus <<avautuu klikkaamalla

Kiinteistön kaukolämmön liittymisjohdon rakentaa Pori Energia kustannuksellaan. Putki ja mittauskeskus tuodaan rakennuksen lähimmän ulkoseinän sisäpinnalle. Piha-alueella rakentamisen jälkeen Pori Energia suorittaa ns. karkean tasauksen. Johdon reitti runkoverkosta kiinteistöön neuvotellaan asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti. Reitti pyritään valitsemaan niin,että rakentamisesta aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa kuitenkin niin, että reitin pituus ei kasva huomattavasti.

Uudisrakennuksissa Pori Energia toimittaa ennen sokkelin tekoa ns. nousukulmat paikalleen. Asiakas ilmoittaa Pori Energialle ajankohdan, jolloin nousukulmat voidaan toimittaa.

Liittymismaksu laskutetaan kahdessa erässä, I osa aikaisintaan 2 kk ennen rakentamisen aloitusta ja II osa,  kun kiinteistössä on mittari paikalla ja kiinteistö lämpenee kaukolämmöllä.

Kaukolämmön laskutus tapahtuu kuukausittain.

Energiateollisuus ry on tehnyt yhdessä Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry:n kanssa videon, jossa kuvataan pientalon öljylämmityksen muuttamista kaukolämmitykseen.Video kestää 7,5 minuuttia ja se löytyy täältä.