Pori Energian kaukolämmön hinnoittelu uudistuu 1.1.2020 – tilaustehosta laskutustehoon

Pori Energia Oy muuttaa kaukolämmönhinnoittelua Porissa 1.1.2020 alkaen.

Hinnoittelu-uudistus koskee Porin alueella mm. 

 • kerrostaloja
 • rivitaloja
 • liikekiinteistöjä

 

Uudistus EI koske pientaloasiakkaita eli käytännössä omakotitaloja.

Nykyisessä hinnoittelumallissa kaukolämmön tehomaksut eivät ole jakautuneet aiheuttamisperiaatteen mukaan tasaisesti asiakaskunnassa. Uudistetussa hinnoittelumallissa pyritään korjaamaan tämä epäkohta, joten jatkossa kaukolämmön maksut jakautuvat asiakkaille entistä tasapuolisemmin.

Jatkossa laskutetaan toteutuneen tehon käytön mukaan

Tehomaksut eli perusmaksut määräytyvät jatkossa LVI-suunnitelmien mukaisen tilaustehon sijaan kiinteistön aidon ja toteutuneen tehontarpeen mukaan. Tilausteho on se teho, jolla kiinteistö on kaukolämpöön aikanaan liittynyt (esim. vuonna 1970) ja sen suuruinen teho on varattu asiakkaan käyttöön. Vuosien saatossa kiinteistön tehontarve on kuitenkin voinut muuttua, esimerkiksi kiinteistöön tehtyjen energiatehokkuustoimenpiteiden takia.

Tehontarve on aikaisemmin tarkistettu erikseen asiakkaan niin pyytäessä, mutta jatkossa tämä tehdään kaikille asiakkaille automaattisesti. Pori Energian asiakkaat ovat myös itse toivoneet siirtymistä tähän automaattiseen tehontarkastusmenettelyyn ja tietojärjestelmien kehittymien on mahdollistanut sen. 

Pori Energian liikevaihto ei kasva muutoksen takia - energiamaksu laskee 

Pori Energian kaukolämmön liikevaihto ei kasva tämän hinnoittelun rakennemuutoksen johdosta. Muutoksen yhteydessä tarkistetaan kaukolämmön energia- ja perusmaksuja siten, että ne vastaavat paremmin kaukolämmön tuotannon- ja jakelun todellisia kustannuksia. Tämän muutoksen johdosta energialla ja teholla on oikeampi hinta. Energiamaksu, jota laskutetaan käytetyn energian mukaan, laskee (€/MWh). 

Osalla asiakkaista tehomaksu laskee, osalla pysyy samana ja osalla nousee

Uudistuksesta johtuen uusi hinnasto ei ole vertailukelpoinen nykyisen kanssa, koska perusmaksun määräytymisperuste on jatkossa erilainen. Jatkossa tehomaksu määräytyy toteutuneen tehontarpeen mukaan. Osalla asiakkaista tehomaksu laskee ja osalla tehomaksu säilyy entisellään. 

Kaukolämpökustannusten lasku ja nousu 

Kaukolämmön kokonaiskustannukset muodostuvat kiinteästä tehomaksusta ja kulutusperusteisesta energiamaksusta. Yksittäisen asiakkaan kaukolämpömaksut voivat nousta, laskea tai pysyä samana riippuen siitä mikä on kiinteistön tarkistettu uusi laskutusteho ja mikä on kiinteistön energiankulutus.

Asiakaskuntaa kokonaisuutena tarkasteltaessa on muutos kustannusneutraali.   

Niitä asiakkaita, joiden kustannukset kasvavat pyritään auttamaan mahdollisten kustannussäästötoimenpiteiden löytämiseksi.

Energiatehokkuustoimenpiteet kannattavat myös tulevaisuudessa

Jatkossa asiakkaan kannattaa säästää energiankulutuksen lisäksi myös sillä, että pystyy rajoittamaan tehonkäyttöä. Energiatehokkuustoimenpiteillä on mahdollisuutta vaikuttaa laskutustehon suuruuteen ja kiinteistöön kannattaa tehdä energiatehokkuuskatselmus, jonka voit tilata Pori Energian asiantuntijoilta.

Kun asiakas säästää tehontarpeessa, kaukolämpöjärjestelmään syntyy todellisia säästöjä pitkällä aikavälillä, esimerkiksi tuotantokapasiteettia tarvitaan jatkossa vähemmän. Näin kaukolämpö on porilaisille erittäin kilpailukykyinen ja ympäristöystävällinen lämmitystapa myös tulevaisuudessa.

Miten usein laskutusteho jatkossa tarkistetaan ja miten se määritetään

Uusi laskutusteho, jonka mukaan tehomaksu määritetään, päivitetään vuosittain niin että uusi hinta astuu voimaan aina 1. tammikuuta ja sen on laskettu edellisen lämmityskauden tehontarpeen mukaan.

Määritämme tehontarpeen Energiateollisuuden ohjeen mukaisesti. Huipputeho saattaa olla jossain kiinteistössä suurempi kuin mitoituslämpötilaan perustuvan regressiosuoran mukainen. Menetelmä on Energiateollisuuden suosituksen mukainen, jota olemme käyttäneet aikaisemmin asiakkaiden pyynnöstä tehtyihin tehontarkastuksiin. Menetelmän mukaan määritetty tehontarve ei lähtökohtaisesti muutu, jos kiinteistön tehontarve ei ole oikeasti muuttunut - esimerkiksi yksittäiset huipputehot eivät johda laskutustehon muuttumiseen merkittävällä tavalla. 

Laskutustehon tarkastusraportti lähetetään asiakkaille syksyn aikana

Muutoksen alaisille asiakkaille lähetetään syksyn 2019 aikana kiinteistön tehontarkastusraportti, josta käy ilmi kiinteistön uusi laskutusteho sekä tehomaksu. 

Mikä ei muutu

 • Kaukolämpösopimuksen säilyvät samanlaisina, eikä niitä uusita.
 • Asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään, Pori Energia kontaktoi muutoksen alaiset asiakkaat ja kertoo miten muutos vaikuttaa kuhunkin asiakkaaseen.
 • Kaikkien asiakkaiden kaukolämpömaksut määräytyvät myös jatkossa yhdenmukaisin periaattein. Pori Energian nykyisessä eikä tulevassakaan hinnoittelumallissa ei erotella asiakkaita heidän tekemiensä kiinteistöteknisten ratkaisujen suhteen.
 • Energiatehokkuustoimenpiteet ovat myös jatkossa hyödyllisiä. 

 

Vaihtoehtoinen kaukolämpötuote

Asiakas voi jatkossa valita peruskaukolämpötuotteen sijaan vaihtoehtoisen tuotteen. Lähtökohtaisesti asiakkaalle edullisin on peruskaukolämpötuote, jos kaukolämpö on kiinteistön ensisijainen lämmitystapa. Mikäli kiinteistön tehontarve on suuri suhteessa energian kulutukseen (pieni huipunkäyttöaika), voi vaihtoehtoinen tuote olla edullisempi. Vaihtoehtoisen tuotteen hinta perustuu kaukolämmön huippulämmön tuotannon kustannuksiin.

Asiakas voi valita haluaako, että kiinteistö laskutetaan peruskaukolämpöhinnaston vai vaihtoehtoisen hinnaston mukaan. Jos ei tee mitään valintaa, on automaattisesti peruskaukolämpötuotteen mukaisessa hinnoittelussa. 

Muutoksen hyötyjä

 • Rakennemuutos hyödyttää pitkässä juoksussa koko asiakaskuntaa
 • Rakennemuutoksella ohjataan säästämään energian kulutuksen lisäksi myös tehontarpeessa. Tehontarpeen vähetessä asiakaskunnassa, jolloin tarve tuotantokapasiteetille laskee, vähentää kaukolämpötoiminnan ympäristövaikutuksia sekä tuo kustannussäästöjä kaikille. 
 • Tuemme asiakkaita sopeutumaan muuttuvaan tilanteeseen; autamme tunnistamaan säästötoimenpiteitä.
 • Pori Energia liikevaihto ei kasva vaan kyseessä on rakennemuutos, jonka avulla perusmaksut jakautuvat entistä tasaisemmin ja oikeudenmukaisemmin asiakaskunnassa.
 • Merkittävällä määrällä asiakkaita kustannukset laskevat

 

Heräsikö kysymyksiä? Asiantuntijamme vastaavat

Kontaktoimme kaikki muutoksen piirissä olevat asiakkaat syksyn 2019 aikana. Mikäli teillä herää jo ennen kontaktointiamme kysymyksiä voitte olla yhteydessä asiantuntijoihimme

 

Tiia Niemi

tiia.niemi@porienergia.fi

044 701 2332

 

Tomi Riikonen

tomi.riikonen@porienergia.fi

044 701 2176

 

Antti Lehtonen

antti.lehtonen@porienergia.fi

044 701 2205

 

Lisäksi teitä palvelee kaukolämmön asiakaspalvelumme 

arkisin klo 8.00-16.00

puh. 02 621 2085

asiakaspalvelu@porienergia.fi

 

Julkaistu 15.10.2019