Palvelutarjonta, Pori Energian sähkötekniset palvelut ja urakointi

Toiminnan osa-alueet

Sähkösuunnittelu

Tarjoamme apuamme yrityksille ja teollisuudelle sähköjakeluverkon sähkösuunnitteluun. Palvelumme sisältää sähkösuunnittelua: jakelu- ja keskijänniteverkon, muuntamoiden, sähköasemien sekä valaistusverkon osalta maalla, vesistöissä ja ilmassa.

Sähköverkon rakentaminen

Olemme yhteistyökumppanisi sähköverkon rakentamisessa. Yrityksellämme on pitkä kokemus alalta. Osaamisemme mahdollistaa vaativien sähköverkon rakennushankkeiden toteuttamisen. Osaamisemme kattaa sähkönjakeluverkon työt ilmassa, maalla ja vesistöissä sekä muuntamoiden ja sähköasemien rakentamisen.

Valaistusverkko

Tarjoamme osaamistamme valaistusverkon rakentamiseen ja vaativiin hankkeisiin. Palveluosaamisemme kattaa katu- ja tievalaistuksen, yritysten ja teollisuuden valaistuksen sekä erilaiset valaistuksen huolto, nostolava- ja kunnossapitotyöt.

Tietoliikenneverkko

Tietoliikenneverkon nopeusvaatimukset kasvavat tulevaisuudessa yhä enemmän. Tarjoamme osaamistamme valokuitu- ja tietoliikenneverkon rakentamiseen taloyhtiöille, yrityksille ja teollisuudelle.

Tarjoamme teollisuudelle erilaisia sähköpalveluratkaisuja sähköjakelunverkon ja keskijännitepuolen osalta. Ydinosaamistamme ovat muuntamo- ja kojeistoratkaisut. Myymme myös -avaimet käteen periaatteella palveluamme.

Jakeluverkon kunnossapitopalvelut / käytön johtaja -sopimus

Sähkölaitteiston ylläpitotarpeet vaativat tuntemusta ja tietoa sähköjärjestelmistä. Tarjoamme yrityksille ja teollisuudelle ydinosaamistamme kunnossapitopalveluiden osalta. Lakisääteiden ja ennalta laaditun kunnossapito-ohjelman avulla voidaan varmistaa sähkölaitteiston toimintavarmuus ja pitkä elinkaari. Autamme asiakkaitamme myös investointitarpeiden määrittämisessä.

Kunnossapitopalvelumme sisältää kojeistojen, muuntamoiden, katkaisijoiden ja erottimien tarkastukset ja huollot. Palveluitamme ovat myös ennakkohuoltokierrokset, sähkömittaukset, lämpökuvaukset sekä suojareleiden koestukset. Palvelusopimukseen on mahdollista liittää käytön johtaja –sopimus.