Sähköliittymä

Tilaamalla sähköliittymän kohteesi liitetään Porin alueella Pori Energia Sähköverkkojen ylläpitämään jakeluverkkoon. Sähköliittymä tilataan sähköisen tilauspalvelun kautta.

Sähköliittymä tilaus

Sähköliittymän kytkeminen ja mittarointi

Sähköliittymän mittarointi ja liittymän kytkentä verkkoon veloitetaan erillisen palveluhinnaston mukaisesti.

Sähköurakoitsijasi tilaa energiamittarin asennuksen tai muutokset sekä sähkön kytkennän sähköliittymään yleislomakkeella viimeistään kaksi viikkoa ennen sähkön tarvetta. Huomioithan ,että sähkösopimukset tulee olla tehtyvä ennen mittarointia ja kytkentää!

Ennen mittarointia ja kytkentää mittauskeskuksen ja liittymiskaapelin on oltava valmiiksi asennettuina, kaapeliojan oltava peitettynä ja kaapelin kytkettynä keskukselle. Lisäksi sähköurakoitsijan tulee tehdä sähköasennukselle käyttöönottotarkastus, jota koskevan käyttöönottotarkastuspöytäkirjan tulee olla nähtävillä kohteessa.

Sähköliittymän omistajanvaihto

Ilmoita meille erikseen sähköliittymän siirrosta mahdollisimman pikaisesti kiinteistökaupan tapahduttua, sillä emme saa kauppakirjasta tietoa automaattisesti.

Tarvitsemme kopion kauppakirjasta tai muusta luovutuskirjasta, jossa on maininta liittymän siirtymisestä. Voit toimittaa kopion kauppakirjasta sähköpostitse sahkoliittymat@porienergia.fi tai asiakaspalveluumme Radanvarsi 2, 28100 PORI.

Erillinen luovutuskirja sähköverkon liittymissopimuksen siirtoon:

Täytetyn ja allekirjoitetun lomakkeen voit toimittaa sähköpostitse sahkoliittymat@porienergia.fi tai asiakaspalveluumme Radanvarsi 2, 28100 PORI.

Ota yhteyttä Liittymäpalveluumme