Sähköturvallisuus

Ilmoita vaurioituneesta sähköverkon osasta!

Mikäli havaitset sähkölaitteissa vaurion kuten kaatuneen tai kaatumaisillaan olevan pylvään, maahan tippuneen johdon tai avoimen sähkötilan oven, ota välittäömästi yhteyttä Pori Energia Sähköverkkojen vikapalveluun puh. (02) 633 1161. Älä koske laitteisiin tai johtoihin ja estä myös muiden sivullisten vaaraan joutuminen.

Kaapelisijainnit ja -kartat

Ennen kuin tontilla tai siihen liittyvällä alueella ryhdytään kaivaustöihin, on selvitettävä alueella mahdollisesti olevien kaapelien sijainti. Palvelupiste Porinasta saa aluekohtaiset kaapelikartat. Mikäli on tarpeen, merkitään sähkökaapelit myös maastoon.

Kaapelinäytöt

Palvelupiste Porina
Yrjönkatu 6 B
puh. (02) 623 4100

Sähköturvallisuus

Sähkön käyttö on maassamme perinteisesti turvallista ja tämän säilyttämiseksi, kannattaa sähkölaitteiden ja asennusten turvallisuuteen suhtautua vakavasti. On hyvä muistaa, että hyvä sähköasennus vaatii:

  1. ammattitaitoisen suunnittelijan
  2. ammattitaitoisen asentajan
  3. korkealuokkaiset asennustarvikkeet
  4. urakoitsijan käyttöönottotarkastukset

Kiinnitä huomiota kotonasi etenkin jatkojohtojen ja ulkona olevien sähkölaitteiden kuntoon. Neuvo myös lapsillesi mistä he saavat tarvittaessa sähköt poikki sekä huolehdi siitä, etteivät lapset pääse laittamaan pistorasioihin mitään ylimääräistä.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) internet-sivuilla on hyödyllistä tietoa kodin sähköturvallisuudesta. Lisäksi sivuilla on kerrottu työskentelystä ilmajohtojen läheisyydessä ja annettu vaaditut varoetäisyydet.

Hengenvaara-kyltti​

Hengenvaara

Hengenvaara-kyltillä varustetut sähkönjakelulaitteet kertovat vaarallisista suurjännitelaitteista. Suurjännite on erittäin vaarallinen jännitetaso, joka aiheuttaa todellisen hengenvaaran. Suhtaudu aina hengenvaara-kyltillä varustettuihin pylväisiin ja laitteisiin vakavasti.

Vanhempien on hyvä selittää lapsille hengenvaara-kyltin merkitys ja kertoa vaaroista sähköjohtojen läheisyydessä. Suurjännitteisten johtojen lähellä sähköiskuun ei aina tarvita edes kosketusta.

Ota yhteyttä sähköturvallisuusasioihin liittyen