Pori Energia tarjoaa korkealuokkaisia energiapalveluita myös yritysasiakkaille

Porin alue

Tarjoamme yritysasiakkaille monipuolisia lämpöpalveluja joustavasti ja yksilöllisesti kunkin asiakkaan tarpeiden pohjalta. Pori Energia on johtava teollisuuden prosessilämmön ja höyryn toimittaja Porissa. Toimitamme asiakkaillemme mm. höyryä eri painetasoilla, prosessilämpöä ja kaukolämpöä.

Energiatuotantomme tapahtuu voimalaitoksissa pääosin sähkön ja lämmön yhteistuotantona, jossa polttoaineen sisältämä energia saadaan hyvällä hyötysuhteella muutettua höyryksi, kaukolämmöksi ja sähköksi. Lähes kaikki lämpö ja suuri osa hankitusta sähköstä tulevat omista tuotantolaitoksista ja tuotanto-osuuksista.

Pori Energian oma voimalaitos sijaitsee Aittaluodossa. Kaanaassa toimii Porin Prosessivoima Oy:n voimalaitos, jonka käytöstä ja kunnossapidosta vastaa Pori Energian henkilökunta.

Muu Suomi

Porin seutukunnan alueella Pori Energia tarjoaa teollisuudelle energiapalveluja. Muualla maassa teollisuuden energiapalveluista vastaa tytäryhtiömme Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy, joka toimii Harjavallan Suurteollisuuspuistossa sekä Altian tehtailla Koskenkorvalla.