Kunnossapitopalvelut

Innovaatioista tulevaisuuteen

Tarjoamme tuulivoimaloiden kunnossapitoa palvelupakettien muodossa. Tällä tavalla voimme palvella asiakasta kokonaisvaltaisesti ja rakentaa pitkän aikavälin yhteistyötä.

 

Tuulivoimaloiden elinkaari on pitkä ja niiden hyvä suorituskyky voidaan varmistaa oikeaan aikaan tehdyillä huolto- ja kunnossapitotoimilla. Räätälöityjen palveluiden avulla asiakkaalla on käytössä parhaat tuulivoimaratkaisut elinkaaren eri vaiheissa.