Kaukolämpöön liittyminen

Kaukolämpöön liittyminen
- ohjeet ja lomakkeet

Linkki liittymishakemukseen (sähköisesti täytettävä pdf-lomake)

Kaikilla kaukolämmön jakeluverkon läheisyydessä olevilla tai verkon läheisyyteen rakennettavilla kiinteistöillä on mahdollisuus liittyä kaukolämmön piiriin.

Tarkista saatavuus

Jokaisen kiinteistön liittymismahdollisuus tarkastetaan erikseen, riippuen kiinteistön tarvitsemasta tilaustehosta ja etäisyydestä olemassa olevaan kaukolämpöverkkoon.

Voit olla yhteydessä

Antti Lehtonen
p. 044701 2205
antti.lehtonen@porienergia.fi

Voit tarkistaa kaukolämpöverkon sijainnin Porin kaupungin karttapalvelusta  (polku: Valitse kartalla näkyvät tiedot --> Kaukolämpöverkko)

Jos kiinteistön liittäminen kaukolämpöverkkoon on mahdollista, saa kiinteistö Pori Energialta kaukolämpökustannusarvion.

Kaukolämpöön liittymisen muistilista

 • Pyydä tarjous
 • Suunnittelu
 • Liittymissopimuksen teko
 • Kaukolämpöliittymän rakentaminen
 • Lämmönjakokeskuksen liittäminen
 • Hyödynnä kotitalousvähennys
 • Käyttöönotto- ja lopputarkastus
 • Laskutus
 • Kaukolämpöön liittymisen ohjeet

Pyydä tarjous

Pyydä meiltä tarjous ja lisätietoja. Liittymishintaan vaikuttavat mm. rakennuksen koko (tehon tarve) ja liittymän rakentamiskustannukset (kuten putkireitin pituus). Kaukolämpöön voidaan liittää verkoston lähellä olevat kiinteistöt, tarkistamme kiinteistön etäisyyden kaukolämpöverkkoon tarjouspyynnön teon yhteydessä.

Tarjousta varten tarvitsemme seuraavat tiedot

 • Kiinteistön omistajan yhteystiedot
 • Kiinteistön osoite
 • Nykyinen lämmitysjärjestelmä
 • Nykyisen lämmitysjärjestelmän ikä
 • Rakennusten pinta-ala (m2)
 • Rakennusten tilavuus (m3)
 • Arvioitu polttoaineen kulutus vuodessa (esim. öljylämmitysjärjestelmää vaihtaessa)

Tarjouksessa annetaan arvio mm. kiinteistön tilaustehosta, lämmön kulutuksesta sekä vuosittaisista lämmityskustannuksista. Kaukolämpösopimus tehdään suunnitelmien mukaisen tehon perusteella. Voit täyttää sähköisen kaukolämpötarjouslomakkeen verkkosivuillamme: www.porienergia.fi/kaukolampotarjous

Suunnittelu

Kaukolämpöliittymästä tulee laatia kaukolämpösuunnitelma. Pori Energian tarjoama vaivaton avaimet käteen –kaukolämpöpaketti sisältää suunnitelman. 

Suunnitelmat voi laatia myös LVI-suunnittelija tai putkiurakoitsija urakkaan sisältyen.

LVI-suunnittelija tekee kiinteistöön lämmitystarvekartoituksen. Kiinteistön kaukolämpösuunnitelma sisältää asemapiirroksen, lämmönjakokeskuksen sijoituskuvan sekä lämmönjakokeskuksen kytkentäkaavion mitoitustaulukkoineen.

Liittymissopimus

Asiakas ja Pori Energia tekevät liittymäsopimuksen, joka perustuu tehtyihin suunnitelmiin. Sopimuksessa sovitaan tilausteho, liittymismaksu ja lämmön toimituksen aloittamisajankohta.

Kaukolämpöliittymän rakentaminen

Kaukolämpöverkostomme liittymismaksuun sisältyy liittymisputken rakentaminen kaukolämpöverkosta rakennuksen lähimmän ulkoseinän sisäpinnalle, jonne asennamme mittauslaitteet.

Toimitusrajana on kaukolämmön mittauskeskus. Putki ja mittauslaitteet ovat Pori Energian omistuksessa. Uudisrakennuskohteissa toimitamme liittymisputken nousukulman, jonka asennat antamiemme ohjeiden mukaisesti paikoilleen kaukolämmön sisääntulopaikkaan perustustöiden yhteydessä. Lämmitysjärjestelmää vaihdettaessa kaukolämpöelementti tuodaan sisälle kiinteistöön sovitulla tavalla.

Kaukolämmön liittymisputki rakennetaan myöhemmin ja liitetään nousukulmaelementtiin. Mittauskeskus rakennetaan nousukulman jälkeen.

Rakennamme kiinteistösi lämmönjakohuoneeseen kaukolämmön mittauskeskuksen ja asennamme lämpöenergiamittarin paikalleen ennen lämmön toimituksen aloittamista. LVI-urakoitsijasi asentaa kaukolämpölaitteet kotiisi ja kytkee ne Pori Energian mittauskeskukseen. Kaukolämpölaitteiden asennus sisältyy avaimet käteen -palveluun.

Hyödynnä kotitalousvähennys verotuksessa

Vaihtaessasi nykyisen lämmitysjärjestelmäsi taloudellisempaan kaukolämpöön, sinulla on mahdollisuus saada muutokseen liittyvistä töistä kotitalousvähennystä verotuksessa.

Vähennyksessä otetaan huomioon urakoitsijan työn osuus, mutta ei laitteiston eikä tarvikkeiden kustannuksia. Tarkemmat ohjeet löydät: www.vero.fi.

Käyttöönottotarkastus ja lopputarkastus

Ennen käyttöönottoa LVI-urakoitsijasi tilaa Pori Energialta käyttöönottotarkastuksen. Laitteisto voidaan ottaa käyttöön vasta tarkastuksen jälkeen.

Viimeistelyjen ja tarvittavien muutostöiden jälkeen LVI-urakoitsijasi tilaa Pori Energian suorittamaan lämmönjakokeskuksen lopputarkastuksen. Avaimet käteen -paketissamme Pori Energia toimii LVI-urakoitsijana.

Laskutus

Liittymismaksu laskutetaan kahdessa erässä, 1. osa tilauksen yhteydessä ja 2. osa kun liittymän rakentaminen on valmis. Kun liittymä on valmis ja mittari kytketty, annamme sinulle perusteellisen käyttöopastuksen. Lämmön laskutus tapahtuu kuukausittain.

 

Myynti 

Antti Lehtonen

p. 044701 2205

antti.lehtonen@porienergia.fi