Aittaluodon voimalaitokseen suunnitteilla mittava investointi

Aittaluodon voimalaitoksen suunniteltu uusi voimalaitososa.

Pori Energian Aittaluodon voimalaitokseen suunnitellaan rakennettavaksi uusi biopolttoainekattila kesäkuuhun 2020 mennessä. Investointi tulisi tekemään voimalaitoksen tuotannosta ekologisempaa, sillä uuden kattilan käyttöönotolla voidaan kasvattaa biopolttoaineiden käyttöä ja tehostaa polttoaineen käyttöä. Lisäksi voimalaitoksen savukaasupäästöt pienentyisivät modernien puhdistuslaitteiden ansiosta. Investoinnin suuruus tulisi olemaan arviolta noin 50 miljoonaa.

Pori Energia vastaa kiristyneiden EU-direktiivien vaatimuksiin

EU:n teollisuuspäästödirektiivi on kiristänyt teollisuusalojen kaikkia päästömääräyksiä, se on vaikuttanut polttolaitosten, kuten Aittaluodon, savukaasupäästörajoihin.

- Aittaluodon voimalaitoksemme on saanut uuden direktiivin mukaisen päästöluvan. Olemme saaneet siirtymäajan vuoteen 2020 saakka saattaaksemme tuotantolaitoksemme direktiivin vaatimusten mukaiseksi. Aittaluodon polttokattiloista vanhin on vuodelta -68 ja uusin vuodelta -81, joten niiden modernisointi ei olisi ollut taloudellisesti kannattavaa, vaikka niihin onkin tehty 90-luvulla melko laajoja parannuksia, kertoo Pori Energian toimitusjohtaja Matti Rintanen.

Pienempiä päästöjä ja tehokkaampaa energiantuotantoa

Uusi tekniikka tulisi vähentämään Aittaluodon voimalaitoksen päästöjä. Lisäksi laitoksen energiatehokkuutta on tarkoitus parantaa uudella lämmön talteenottolaitteistolla.

- Pori Energian tavoitteena on lisätä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun energian osuutta sekä olla vastuullinen ja kestävien energiaratkaisujen tuottaja. Esimerkiksi vuoden 2015 alusta saakka kaikki kotitalousasiakkaamme ovat saaneet täysin hiilidioksidipäästötöntä sähköä, ilman erillistä kulua, huomauttaa Rintanen.

Aittaluoto 2020 logo

Mukana tukemassa Porin teollisuuden tulevaisuutta

Suunnitteilla oleva voimalaitoksen laajennus takaa Aittaluodon teollisuusalueen energiantarvetta pitkälle tulevaisuuteen. 

- Neuvottelemme parhaillaan teollisuusalueen muiden toimijoiden kanssa heidän energiatarpeista ja toiveista. Haluamme luoda pitkälle tulevaisuuteen tähtääviä ratkaisumalleja ja olla mukana tukemassa ja luomassa Porin teollisuuden tulevaisuutta, Rintanen muotoilee.  

Hankkeen aikataulu

Hankkeen ympäristölupahakemus on jätetty Etelä-Suomen aluehallintovirastoon marraskuussa. Mahdollinen investointipäätös tehdään aikaisintaan, kun ympäristölupapäätös on saatu. Tavoitteena on, että uusi laitos tuotannossa vuonna 2020.  

Aittaluodon voimalaitos nyt

Aittaluodon voimalaitos sijaitsee keskellä Porin kaupunkia Aittaluodon teollisuusalueella. Voimalaitos tuottaa lähes 650 GWh energiaa vuodessa. Tuotannosta lähes puolet on kaukolämpöä, joka toimitetaan Porin ja Ulvilan kaukolämpöverkkoihin.

Kaukolämmön lisäksi voimalaitoksella tuotetaan prosessihöyryä Aittaluodon ja Kupariteollisuuspuiston teollisuuden tarpeisiin sekä yhteistuotantona syntyvää sähköä Pori Energian asiakkaille. Voimalaitoksen polttoaineena käytetään pääasiassa satakuntalaista puuta ja turvetta.

Polttoaineiden käyttö työllistää suoraan ja välillisesti useita satoja henkilöitä Satakunnan alueella.Aittaluodon voimalaitoksen pääkoneiston muodostavat kaksi leijukerroskattilaa. Kattiloiden yhteinen lämpöteho on 206 MW. Voimalaitoksella on kaksi generaattoria, joiden sähköteho on 55 MW. Voimalaitoksen kaukolämpöteho on noin 100MW. 

Julkaistu 24.11.2016