Sähkömittarin tilaus

Voit tilata mittarin asennuksen tai muutoksen ja liittymän kytkennän alla olevalla yleistietolomakkeella. Toimita tilaus vähintään kaksi viikkoa ennen sähkön tarvetta.

Täytä yleistietolomake

 

Ennen mittarointia ja kytkentää mittauskeskuksen ja liittymiskaapelin on oltava valmiiksi asennettuina, kaapeliojan oltava peitettynä ja kaapelin kytkettynä keskukselle.

Tilaukset tulee toimittaa PESV:lle hyvissä ajoin, vähintään 2 viikkoa ennen toivottua kytkemisajankohtaa. Huomioithan, että voimme kytkeä sähköliittymän verkkoon tai lisätä käyttöpaikalle uuden sähkömittarin vasta sen jälkeen, kun käyttöpaikalle on tehty sähkösopimus. Pyydä siis asiakastasi olemaan yhteydessä valitsemaansa sähkönmyyjään sähkösopimuksen tekemiseksi.

Käyttöönottotarkastus

Lisäksi sähköurakoitsijan tulee tehdä sähköasennusten käyttöönottotarkastus, jossa selvitetään, ettei sähkölaitteistosta aiheudu sähköturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai häiriötä. Pöytäkirjan tulee olla nähtävillä kohteessa mittarin asennuksen ja liittymän kytkennän yhteydessä sähköturvallisuuslain mukaisesti.

Pöytäkirja on luovutettava sähkölaitteiston haltijalle viimeistään asennetun laitteiston luovutuksen yhteydessä.

Mikäli mittarointia ja kytkentää ei voidan suorittaa sovittuna ajankohtana, veloitetaan turhasta käynnistä palveluhinnaston mukainen maksu.