Sähköpulainfo

Mitä tapahtuu sähköpulatilanteessa?

Sähköpulasta uutisoidaan ja tiedotetaan laajasti, kun sen riski on tiedossa. Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee tiedotteen Fingridin ilmoittaessa kiristyneestä tehotilanteesta. Myös Fingrid, paikalliset sähköverkkoyhtiöt ja media tiedottavat sähköpulasta ja toimintaohjeista. Mahdollisiin sähkönjakelun rajoituksiin on varauduttu jo ennakkoon.

 

Ohjeita kaukolämpökiinteistöihin

 

Sähköpulatilanteen vakavuusaste on kolmiportainen

sähköpulamahdollinen

1. Sähköpula mahdollinen

Riskiasteikon ensimmäinen pykälä tarkoittaa tilannetta, kun ennusteiden perusteella kotimainen sähköntuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan suomalaisten sähkönkulutusta lähitunteina tai seuraavana vuorokautena. Fingrid saattaa joutua käyttämään varavoimalaitoksia siinä määrin, että ei kykene ylläpitämään Suomessa mitoittavaa vikaa vastaavaa määrää nopeaa häiriöreserviä eli tuotannon lisäystä tai kulutuksen pienentämistä, joka on aktivoitavissa 15 minuutin kuluessa.

Media ja Fingrid tiedottavat laajasti sähköpulan mahdollisuudesta.

Pori Energia Sähköverkot tiedottaa sähköpulan mahdollisuudesta lähettämällä kaikille asiakkailleen tekstiviestin, jossa kerrotaan kohonneesta sähköpulan mahdollisuudesta. Lisäksi Pori Energia Sähköverkot julkaisee tiedotteen verkkosivuillaan ja sosiaalisen median kanavissaan.

Tekstiviestin sisältö:

Hyvä asiakkaamme. Sähköpula on Suomessa tällä hetkellä mahdollinen, joten kehotamme säästämään sähköä. Lisätietoa ja vinkkejä sähköpulaan varautumiseen osoitteessa: www.porienergia.fi

Terveisin

Pori Energia Sähköverkot Oy

2. Sähköpulan riski suuri

Kaikki kotimainen sähköntuotanto on käytössä, eikä naapurimaista ole mahdollista saada lisää sähköä. Fingrid on joutunut käynnistämään varavoimaloitaan ja ottamaan käyttöön muuta häiriöreserviä siinä määrin, ettei kykene ylläpitämään Suomessa mitoittavaa vikaa vastaavaa määrää nopeaa häiriöreserviä.

Media ja Fingrid tiedottavat laajasti sähköpulan kohonneesta mahdollisuudesta. Pori Energia Sähköverkot julkaisee tiedotteen verkkosivuillaan ja sosiaalisen median kanavissaan.

Sähköpula

3. Sähköpula

Sähköntuotanto ja tuonti eivät kata suomalaisten sähkönkulutusta. Sähkön käyttöä joudutaan rajoittamaan kiertävillä, enintään noin kahden tunnin mittaisilla sähkökatkoilla. Fingrid määrää alueelliset sähköverkkoyhtiöt toteuttamaan katkot. Verkkoyhtiöt vastaavat käytännön toteutuksesta.

Yhteiskunnan kannalta tärkeät toiminnot pyritään aina rajaamaan sähkökatkojen ulkopuolelle.

Media ja Fingrid tiedottavat sähköpulasta sekä tiedossa olevista alueellisista sähkökatkoista.

Pori Energia Sähköverkot tiedottaa sähköpulasta lähettämällä kaikille asiakkailleen tekstiviestin. Lisäksi Pori Energia Sähköverkot julkaisee tiedotteen verkkosivuillaan ja sosiaalisen median kanavissaan. Katkotilannetta voi seurata osoitteessa: www.porienergia.fi/hairiokartta

Tekstiviestin sisältö:

Hyvä asiakkaamme. Suomessa on aloitettu sähköpulan takia kiertävät sähkökatkot. Sähkökatkot kestävät noin 2 tuntia. Tilannetta voi seurata sähkökatkokartalta: www.porienergia.fi

Terveisin

Pori Energia Sähköverkot Oy

Sähköpula päättynyt

Kun sähköpula on päättynyt

Sähköpula päättyy, kun sähkön tuotanto ja tuonti riittävät kattamaan suomalaisten sähkönkulutuksen.

Media ja Fingrid tiedottavat laajasti päättyneestä sähköpulasta.

Pori Energia Sähköverkot tiedottaa päättyneestä sähköpulasta lähettämällä kaikille asiakkailleen tekstiviestin. Lisäksi Pori Energia Sähköverkot julkaisee tiedotteen verkkosivuillaan ja sosiaalisen median kanavissaan.

Tekstiviestin sisältö:

Hyvä asiakkaamme. Sähköpula on päättynyt. Sähkökatkot johtuivat koko Suomea koskevasta sähköpulasta. Lisätietoja osoitteessa: www.porienergia.fi

Terveisin

Pori Energia Sähköverkot Oy

Kysymyksiä ja vastauksia sähköpulasta

 

Lähetä oma kysymyksesi sähköpulaan liittyen

 

Kriittiset sähkönkäyttöpaikat:

Vesihuolto

Vesihuoltopalveluiden laitosten keskeiset kohteet, joilla on erityistä merkitystä terveyden- tai ympäristönsuojelun kannalta.

Lämpö ja energia

Häiriöttömän sähköntoimituksen jatkumisen tai palauttamisen kannalta välttämättömät kantaverkonhaltijan, sähkönjakeluverkonhaltijoiden ja sähköntuottajien valvomot.

Sähköasemat, merkittävät sähkövarastot ja sähköntuotantolaitokset sekä näiden käyttämät viestintäverkot.

Kaasun siirtoverkon keskeiset kohteet.

Taajamien ja kaupunkien kaukolämmöntuotannon kiinteän polttoaineen lämpökeskukset ja muut keskeisimmät lämpökeskukset ja pumppaamot sekä valvomot.

Liikenne ja yhteydet ulkomaille

Keskeiset kansainväliset lentokentät.

Ulkomaankaupan kannalta keskeiset satamat.

Maa-, meri-, raide- ja lentoliikenteen keskeiset valvomot.

Rataverkon ja metroliikenteen keskeiset sähköradan käyttöpaikat.

Turvallisuus

Poliisi- ja pelastuslaitokset, Keskusrikospoliisi, Poliisihallitus.

Vankilat ja säilöönottokeskukset.

Hätäkeskukset, sairaalat ja sosiaali- ja terveydenhuollon päivystykset sekä sellaiset laitokset ja asumispalveluyksiköt, joissa on käytössä elämää ylläpitäviä laitteita.

Veripalvelun päätoimipaikka.

Yhteiskunnan johtamisen kannalta keskeiset valtion viranomaiset, maanpuolustuksen ja Tullin keskeiset kohteet, sekä kuntien johtokeskukset ja evakuointikeskukset sekä niiden varapaikat.

Vahinkovaaran aiheuttavat padot.

Viestintä

Viranomaisviestinnän tukiasemat ja näihin liittyvät konesalit, muiden viestintäverkkojen keskeisimmät kohdat sekä Yleisradion käyttämät radiomastot ja lähetysten välittämiseen tarvittavat tieto- ja viestintäjärjestelmät.

Lähde: Valtioneuvosto

Sähköpulagrafiikka

Sähköpulainfon videotallenne

Video ei lataudu YouTubesta, jos olet valinnut käyttöön vain välttämättömät evästeet. Jos haluat katsoa videon, niin muuta evästeasetuksiasi ja ota käyttöön markkinointievästeet.