KORVAUKSET SÄHKÖKATKOISTA

Vakiokorvaus - Sähkökatkojen korvaukset yli 12 tuntia kestäneistä katkoista

Pori Energia Sähköverkot Oy maksaa verkkopalvelun keskeytymisen johdosta pitkään sähköä vaille jääneille asiakkailleen vakiokorvauksia. Korvaus hyvitetään asiakkaalle automaattisesti seuraavissa laskuissa kolmen kuukauden kuluessa katkosta. Vakiokorvaus on prosentuaalinen osuus sähkönkäyttöpaikan vuotuisesta verkkopalvelumaksusta.

 

Vakiokorvauksen määrä

Vakiokorvauksen enimmäismäärä verkkopalvelun keskeytymisen johdosta on kalenterivuoden kuluessa enintään 200 % vuotuisesta siirtopalvelumaksusta tai 2000 euroa. Jos katkojen välissä on sähköä saatavilla alle kaksi tuntia lasketaan katkoajat yhteen. Keskeytysaika alkaa siitä, kun vika on tullut verkkoyhtiön tietoon joko sähköverkon käytönvalvontajärjestelmästä tai sähkönkäyttäjän ilmoituksesta, ja päättyy, kun vika on saatu korjattua. 

Keskeytysajan laskennan aloittamiseen vaikuttaa myös se milloin vianhaku ja korjaustyö on voitu aloittaa turvallisesti. 

Korvaukset määräytyvät sähkökatkon yhtäjaksoisen keston perusteella seuraavasti: 

 • 10 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 12 tuntia mutta vähemmän kuin 24 tuntia
 • 25 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 24 tuntia mutta vähemmän kuin 48 tuntia
 • 50 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 48 tuntia mutta vähemmän kuin 72 tuntia
 • 100 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 72 tuntia mutta vähemmän kuin 120 tuntia
 • 150 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 120 tuntia mutta vähemmän kuin 288 tuntia
 • 200 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 288 tuntia

Erillisen korvaushakemuksen tekeminen

Mikäli korvausta ei ole huomioitu kolmen kuukauden kuluessa katkosta, vaikka sähkökatkon pituus siihen oikeuttaa tai jos korvauksen saaja on tyytymätön korvauksen laskentaperusteisiin, on tästä tehtävä erillinen kirjallinen korvaushakemus. 

Ilmoita alla mainitut tiedot sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@porienergia.fi tai puhelimitse asiakaspalveluumme p. (02) 621 2050

 • Nimi ja osoite
 • Puhelinnumero
 • Käyttöpaikan osoite
 • Käyttöpaikan numero (löytyy laskusta)
 • Sähkökatkojen alku- ja loppuajankohdat sekä niiden kesto

 

Vahingonkorvaukset verkkopalvelun virheestä

Verkkoyhtiö on korvausvelvollinen, jos sähkön laatu tai verkkopalvelu on ollut virheellistä (esimerkiksi nollavika tai pitkäaikainen yli-/alijännite on vaurioittanut laitteita). Hakemus tulee tehdä viimeistään kolmen kuukauden sisällä tapahtuneesta vahingosta.

Sähköverkko on jatkuvasti alttiina keskeytyksiä aiheuttaville luonnonilmiöille ja muille vioille, eikä verkkopalveluilta voida edellyttää täyttä keskeytyksettömyyttä. Huomioiden keskeytyksen syy ja olosuhteet, vähäinen sähkönjakelun tai sähköntoimituksen yhtäjaksoinen tai toistuva keskeytys ei ole vahingonkorvaukseen oikeuttava verkkopalvelun virhe.

 

Vahingonkorvaushakemuksen tekeminen

Täytä oheinen lomake ja allekirjoita se pankkitunnuksillasi. Vahingonkorvaushakemusten käsittelyaika normaaleissa tapauksissa on noin 2-4 viikkoa. Olemme sinuun yhteydessä käsiteltyämme hakemuksen.

Täytä vahingonkorvaushakemus