Sähkön mittaus

Pori Energia Sähköverkoilla on jakeluverkonhaltijana sähkömarkkinalain mukainen velvollisuus järjestää sähköverkossamme taseselvityksen ja laskutuksen perustana oleva sähköntoimitusten mittaus. Normaaleissa olosuhteissa hyödynnämme etäyhteyksien kautta sähkömittareilta luettavaa tarkkaa tunti- tai varttiresoluution mittaustietoa tämän velvollisuuden täyttämiseksi.

Sähkömittareiden etäyhteyksissä saattaa kuitenkin joskus ilmetä häiriöitä, jotka estävät mittaustiedon siirtymisen mittarilta järjestelmiimme ja todellisen kulutuksen mukaisia mittaustietoja jää puuttumaan. Häiriöt voivat johtua esimerkiksi sähkömittarin rikkoutuneesta viestintämoduulista tai tiedonsiirtoverkon vikatilanteesta.

Mikäli mittaustietoja puuttuu, jakeluverkonhaltijan tehtävänä on arvioida puuttuvat kulutustiedot. Arviointi on suoritettava viimeistään viiden vuorokauden kuluttua häiriöstä, ellei mitattuja arvoja ole saatavilla. Teemme kulutustietojen arvioinnin meillä käytössä olevien kohteen tietojen, mittaustietohistorian ja käyttöprofiilin perusteella, jotta arvioidut tunti- tai varttikulutukset olisivat mahdollisimmat lähellä mitattuja arvoja.

Asiakas voi osaltaan edesauttaa sähkönmittauksen toimivuutta ja mahdollisten häiriöiden pikaista selvitystä seuraavasti:

  • Jos käyttöpaikalta on tarve katkaista sähköt, katkaiskaa ne sähkömittarin painonapista. Älkää katkaisko sähköjä käyttämällä pääkytkintä.
  • Jos asentajamme pitää päästä sähkömittarille häiriön selvittämiseksi, käynti pyritään tekemään mahdollisimman pikaisesti. Osa sähkömittareistamme sijaitsee asiakkaan lukitsemissa tiloissa, jolloin sisäänpääsyyn tarvitaan asiakkaan apua. Pitäkää yhteystietonne sähkösopimuksen osalta ajantasaisena (erityisesti puhelinnumero), jotta asentaja teidät heti tavoittaa ja voi käynnin sopia. Kun ilmoitatte yhteystietonne sähkön myyjällenne, jakeluverkkoyhtiö saa tiedot käyttöönsä Datahubin kautta.

 

Mittausuudistus ja mittarinvaihto 2024 - 2027

Usein kysyttyjä kysymyksiä mittarinvaihtoihin liittyen

Sähkömittareiden käyttöohjeet