Sähkövero

Sähköveroa maksetaan sähkön kulutuksesta. Vero muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Pori Energia Sähköverkot laskuttaa sähköveron verkkopalvelumaksun yhteydessä. Sähkönkäyttäjät jaetaan kahteen veroluokkaan kulutuskohteesta riippuen:

Sähköveroluokka I

Yksityistaloudet, maa- ja metsätalous, rakentaminen sekä palvelutoiminta (kaikki muu sähkönkulutus paitsi sähköveroluokassa 2 mainittu). Sähkövero on 2,79372 senttiä kilowattitunnilta (alv 24 %).

Sähköveroluokka II

Valmistavaa teollisuutta, kaivostoimintaa, louhintaa tai ammattimaista kasvihuoneviljelyä harjoittavat yritykset. Sähkövero on 0,07812 senttiä kilowattitunnilta (alv 24 %) ja 0,063 senttiä kilowattitunnilta (alv 0 %).

Sähköveroluokan muutos

Kaikki asiakkaamme kuuluvat automaattisesti veroluokkaan 1.  Henkilöasiakkaat ovat aina veroluokassa 1.

Veroluokan II veroa suoritetaan mm. teollisuudessa, kaivostoiminnassa, konesaleissa ja kasvihuoneviljelyssä käytetystä sähköstä.  Sähköveron muutoksista tulee aina ilmoittaa verkkoyhtiölle erillisellä vakuutuslomakkeella, jonka löydät alempaa tältä sivulta. Lisätietoja luokittelusta löytyy verohallinnon verkkosivuilta osoitteesta www.vero.fi

Sähköveron palautusta aiemmasta sähkönkäytöstä voi hakea kuluvalta ja kolmelta edelliseltä kalenterivuodelta. Vuoden 2020 ja sitä aikaisemmasta sähkönkäytöstä palautusta haetaan verkkoyhtiöltä vakuutuslomakkeella. Vuodesta 2021 alkaen palautusta haetaan suoraan Verohallinnolta OmaVeron kautta.

Ajanjakson kulutustiedot voi selvittää WattiVahti -palvelusta tai sähkölaskuilta.

Täytä sähköveroluokka II vakuutus

 

Valmisteverotuksen tuensaajarekisteriin ilmoittautuminen

Sähköveroluokkaan 2 kuuluvan yrityksen tulee rekisteröityä Verohallinnon ylläpitämään valmisteverotuksen tuensaajarekisteriin. Lisätietoja verohallinnosta tai osoitteesta www.vero.fi.

Tuotantoasiakkaan sähköverovelvollisuus

Enintään 100 kVA:n nimellistehoisilla mikrovoimalaitoksilla sähköä tuottavat on vapautettu kaikista sähköverotuksen velvollisuuksista. Näiden toimijoiden ei tarvitse rekisteröityä verovelvollisiksi eikä antaa sähköntuotannostaan veroilmoituksia. Tällaisia mikrovoimalaitoksia, esimerkiksi aurinkopaneeleja, voi olla kotitalouksilla, maatiloilla ja yrityksillä.

Yli 100 kVA:n nimellistehoiset, mutta enintään 800 000 kWh vuodessa tuottavat sähkön pientuottajat joutuvat sen sijaan rekisteröitymään Verohallinnolle sähköverovelvollisiksi, mutta heidän ei tarvitse antaa veroilmoitusta kuin yhden kerran vuodessa, jotta säädettyä vuosituotantorajaa voidaan valvoa. Sähköntuottaja, voimalaitos, jonka nimellisteho on yli 100 kVA ja vuosituotanto yli 800 000 kWh antaa normaalin veroilmoituksen kuukausittain riippumatta siitä, syöttääkö sähköä sähköverkkoon vai ei.