Pori Energia Sähköverkot mittausuudistus käynnistyy

Pori Energia Sähköverkot Oy valmistautuu mittavaan sähkömittareiden vaihtoprojektiin. Vuosina 2024-2027 noin 55 000 mittaria vaihtuu uusiksi etämittauslaitteistoiksi.

Uudistamme sähkönmittausjärjestelmäämme huomioiden mittausasetuksen vaatimukset ja asiakkaidemme toiveet. Pääkumppanimme mittausuudistuksessa on Landis+Gyr Oy, jonka kanssa teimme mittauspalvelusopimuksen toukokuussa 2023. 

Mittausuudistuksella parannetaan sähköverkon vianhallintaa ja sähkönlaadun seurantaa. Mittausuudistus tulee näkymään asiakkaillemme nykyistä reaaliaikaisempana tietona omasta sähkönkulutuksesta sekä uusina mahdollisuuksina sähkömarkkinoilla.

Ensimmäiset uudet etämittauslaitteistot asennetaan loppuvuodesta 2023 ja asennukset kestävät aina vuoteen 2027 saakka. Uudistuksen aikana vaihdettavat sähkömittarit tulevat olemaan suunnitellun käyttöikänsä loppupäässä, joten on myös taloudellista vaihtaa ne uusiin mittauslaitteistoihin.

Tiedotamme asiakkaita lähestyvästä sähkömittarin vaihdosta hyvissä ajoin etukäteen. Mittarinvaihdon jälkeen uusi mittauslaitteisto alkaa toimia automaattisesti. Mittarinvaihto on toimenpiteenä maksuton silloin, kun se tehdään jakeluverkonhaltijan aloitteesta.