Saavutettavuus Pori Energia

Saavutettavuusseloste

Tervetuloa, tämä on Porin Energian saavutettavuusseloste. Porin Energian sähköisiä palveluja koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Energiayhtiöiden digitaalisten palvelujen tulee olla WCAG-ohjeistuksen AA-tason kriteeristön täyttäviä.

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 17.12.2020 ja koskee seuraavia palveluja:

Digipalveluiden saavutettavuuden on arvioinut kolmas osapuoli.

Kaukolämmön käyttötietopalvelun saavutettavuusseloste löytyy täältä

 

Mitä on saavutettavuus?

"Sana saavutettavuus on melko vakiintunut niihin tilanteisiin, kun puhutaan digipalveluista eli verkkosivuista ja mobiilisovelluksista. Saavutettavuus siis tarkoittaa esteettömyyttä digitaalisessa maailmassa: sitä, että erilaisten ihmisten on helppoa käyttää digipalveluja ja niissä olevia sisältöjä. Saavutettavuus parantaa yhdenvertaisuutta digitaalisessa yhteiskunnassa.

Kun saavutettavuus on huomioitu mahdollisimman hyvin, erilaiset ihmiset voivat käyttää itsenäisesti digipalveluja. Se lisää vammaisten henkilöiden itsenäisyyttä ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Saavutettavuus on tekniikkaa, helppokäyttöisyyttä ja sisällön ymmärrettävyyttä."

- Em. tekstin lähde: www.saavutettavuusvaatimukset.fi

 

Digipalveluiden saavutettavuuden tila (AA-taso)

Palvelut (porienergia.fi ja Wattivahti.fi) täyttävät kriittisimmät  saavutettavuusvaatimukset. Kaukolämmön käyttötietopalvelu täyttää AA-tason saavutettavuusvaatimukset.

 

Ei-saavutettava sisältö (AA-taso)

Sivustot eivät ole vielä kaikilta osin saavutettavia, mutta teemme töitä puutteiden korjaamiseksi. Lisäksi sivustolta löytyy liitetiedostoja (PDF), jotka eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia. Jos haluat tiedon saavutettavassa muodossa, ota meihin yhteyttä.  Alta löydät listauksen asioista, jotka eivät ole tällä hetkellä saavutettavia (porienergia.fi ja WattiVahti.fi osalta) ja joita pyrimme korjaamaan mahdollisimman pian. 

 

Ei-saavutettavat sisällöt sivustoilla:

Mukautettava: Esitystavassa välittyvää rakennetta ei voida selvittää ohjelmallisesti

Tällä hetkellä kaukolämmön tarjouslaskurin alasvetovalikon syötteet tulkitaan avustavilla teknologioilla tekstikentiksi, vaikka niiden operointi onnistuukin myös näppäimistöllä. Kaukolämmön tarjouslaskuri on upotettu osaksi useampaa yksittäistä sisältösivua porienergia.fi:ssä (kaukolämpö - ja viilennys -osiossa).

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Erottuva: Linkkien tunnistettavuus linkeiksi

Sivuston linkkien erottumiseen on käytetty osassa kohtaa sivustoa vain väriä, jonka kontrastisuhde ympäröivään taustaa ei ole riittävä. Osa linkeistä on jo korjattu muuttamalla ne tummemman väriseksi sekä lisäämällä alleviivaus. Loputkin linkit tullaan korjaamaan mahdollisimman pian.  

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.4.1 Värien käyttö

 

Navigoitava: Linkkitekstien erottuvuus toisistaan

Sivustolla on geneerisesti nimettyjä linkkitekstejä, jotka eivät kerro käyttäjälle tarpeeksi linkin tarkoituksesta ja erosta toisiin samoin nimettyihin linkkeihin. Osa linkeistä on jo nimetty uudelleen, mutta korjaustyö on vielä kesken. 

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 2.4.4  Linkin tarkoitus (kontekstissa)

 

Syötteen avustaminen: Varoitus ennen toiminnon suorittamista

WattiVahti.fi puolella, henkilötietojen, kuten sähköpostin poistamisesta ei tule ennakkovaroitusta. Tämä voi aiheuttaa vahingossa oleellisten tietojen poistamista, koska poistopainike on pelkkä ikoni. 

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 3.3.4 Virheiden ennaltaehkäisy (oikeudellinen, taloudellinen, data)

 

Yhteensopiva: Merkkauskielisen sisällön rakenne ei täysin noudata ohjesääntöä.

WattiVahti.fi vasemman laidan painikkeilla toistuu samoja id-tunnuksia. Jokaisen elementin id tulisi olla yksilöllinen. 

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 4.1.1 Jäsentäminen

 

Saavutettavuuspalaute

Teemme työtä tämän sivuston saavutettavuuden parantamiseksi. Anna saavutettavuuspalautetta alla näkyvällä lomakkeella tai puh. 040 848 1904 (Tiina Hämäläinen, Markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Pori Energia)

Tämä verkkosivu on julkaistu 1.1.2014.

WattiVahti.fi -palvelu on julkaistu 8.5.2020.

 

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

Puhelinnumero vaihde: 0295 016 000

 

Saavutettavuuspalautelomake

Virhe noudettaessa captcha-kuvaa