Ympäristö ja yhteiskuntavastuu

Kesäinen koivumetsä, koivunrunkoja

 

Pori Energian oma energiantuotanto perustuu pääosin sähkön ja lämmön yhteistuotantoon. Tuotantomme on jo tällä hetkellä 75 prosenttisesti hiilidioksidivapaata ja tavoitteenamme on, että vuoden 2023 aikana tuotantomme on 90 prosenttisesti hiilidioksidivapaata. Otamme kaikessa toiminnassamme huomioon vaikutukset ympäröivään luontoon ja kehitämme ympäristöhaittoja vähentäviä toimenpiteitä jatkuvan parantamisen periaatteella.

 

Jatkuvan parantamisen kautta on kehitetty mm. jätteiden hyötykäyttöä ja lajittelua. Pori Energia on sitoutunut oman toimintansa jatkuvaan parantamiseen energiatehokkuusasioissa Energiateollisuus ry:n energiatehokkuussopimusten kautta. Lisäksi olemme mukana edistämään asiakkaidemme energiansäästöä energiapalvelujen toimenpideohjelmilla. Olemme myös mukana myös kuluttajien energianeuvontapalveluja tarjoavassa yhteishankkeessa Porin seudulla.

 

Pori Energian hiilidioksidivapaata tuotanto lisääntyy koko ajan

Ympäristölupien ja lainsäädännön noudattaminen antavat hyvät perusraamit vastuulliselle toiminnallemme. Tämän lisäksi Pori Energia on tehnyt pitkäjänteisesti työtä oman toimintansa ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Tämä on toteutunut sekä investointien oman toiminnan kehittämisen kautta. Vuonna 2020 investoimme yli 60 miljoonaa Aittaluodon biopolttoainekattilaan, jonka ansiosta pystymme leikkaamaan tuhansia tonneja hiilidioksidipäästöjä vuodessa. 

 

Kaukolämmön tuotanto

 

 

Toimimme ympäristöjärjestelmästandardien mukaisesti

Sertifioituun toimintajärjestelmäämme kuuluvat ympäristöjärjestelmästandardin ISO 14001 sekä energianhallintastandardin ISO 50001 mukaiset toiminnan kehittämisen työkalut, jotka antavat hyvät edellytykset toiminnan jatkuvaan parantamiseen. 

 

Lue lisää sertifikaateista

 

 

Pori Energian tuulivoima

Tuulivoimalla tuotettua sähköä Pori Energia saa tuulivoimalaitoksista noin 74 milj. kWh vuodessa, eli 37 000 kerrostaloasunnon tai noin 4 100 sähkölämmitteisen omakotitalon tarpeisiin. 

 

Suomen Hyötytuuli on toiminnallaan edistänyt merkittävästi suomalaista tuulivoiman tuotantoa. Suomen Hyötytuulella on kuusi toiminnassa olevaa tuulipuistoa, yksi Kalajoella, kaksi Porissa ja kolme Raahessa. Yhtiö on ensimmäisenä maassamme ottanut käyttöön megawattiluokan tuulivoimalat vuonna 1999. Yhtiö on panostanut merkittävästi myös merituulivoiman kehittämiseen ja rakennutti maan ensimmäisen merituulivoimalan Porin Tahkoluotoon vuonna 2010. Yhtiö on rakentanut Poriin Tahkoluodon edustalle 10 offshore-tuulivoimalan merituulipuiston vuonna 2010 valmistuneen Suomen ensimmäisen merituulivoimalan ympärille. Merituulipuisto otettiin käyttöön vuonna 2017. Pori Energia omistaa Hyötytuulesta yhden kahdeksasosan.

 

Pori Energia perusti uuden tuulivoimayhtiön Tuulia Palvelut Oy:n

Tuulia Palvelut Oy on uusi Pori Energian 100 % omistama tuulivoimapalveluita tarjoava yhtiö, jonka tavoitteena on kasvaa tuulivoiman hankesuunniteluun ja käyttöön liittyvissä palveluissa. Pori Energialla on pitkä kokemus tuulivoimaprojekteista. Yhtiö aloitti tuulivoiman tuotannon yhtenä alan edelläkävijöistä jo vuonna 1993. Tuulia Palvelut Oy:n toimipisteet sijaitsevat Porissa ja Raahessa.

 

Lue lisää

 

Pori Energian vesivoima

Vesivoimalla tuotettua sähköä Pori Energia saa Kokemäenjoessa ja Kymijoessa sijaitsevista vesivoimalaitoksista yhteensä 200 milj. kWh vuodessa. Määrä vastaa noin 100 000 kerrostaloasunnon tai noin 11 000 sähkölämmitteisen omakotitalon tarvetta.

Video ei lataudu YouTubesta, jos olet valinnut käyttöön vain välttämättömät evästeet. Jos haluat katsoa videon, niin muuta evästeasetuksiasi ja ota käyttöön markkinointievästeet.

Kehitämme toimintaamme Satakunnan merkittävänä vaikuttajana

Pori Energialla on oman maakunnan uusiutuviin luonnonvaroihin perustuva energiatuotanto. Pori Energia tarjoaa työtä suoraan noin 200 henkilölle ja välillisesti vielä paljon useammalle. Pori Energia työllistää useita kymmeniä kesätyöntekijöitä joka vuosi. Teemme oppilaitosyhteistyötä paikallisten oppilaitosten kanssa.

 

Tuemme joka vuosi merkittävillä summilla alueellista urheilu- ja kulttuurielämää monella eri sarjatasolla ja monissa eri tapahtumissa. Lisäksi olemme tukeneet joka vuosi myös erillisellä lahjoituksella lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä yhdistyksiä tai hankkeita.

 

Voit hakea sponsorointitukea täyttämällä verkkolomakkeen.

 

Hae sponsorointitukea