Ympäristö & yhteiskuntavastuu

Kehitämme toimintaamme Satakunnan merkittävänä vaikuttajana

Pori Energialla on oman maakunnan uusiutuviin luonnonvaroihin perustuva energiatuotanto. Pori Energia tarjoaa työtä suoraan yli 200 henkilölle ja välillisesti vielä paljon useammalle. Pori Energia työllistää useita kymmeniä kesätyöntekijöitä joka vuosi. Teemme oppilaitosyhteistyötä paikallisten oppilaitosten kanssa. 

Tuemme joka vuosi merkittävillä summilla alueellista urheilu- ja kulttuurielämää monella eri sarjatasolla ja monissa eri tapahtumissa. Lisäksi olemme tukeneet joka vuosi myös erillisellä lahjoituksella lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä yhdistyksiä tai hankkeita.

Voit hakea sponsorointitukea tällä verkkolomakkeella >

 

Parempaa elämää - luontoa huomioiden

Kesäinen koivumetsä, koivunrunkoja

 

Pori Energian oma energiantuotanto perustuu pääosin sähkön ja lämmön yhteistuotantoon. Tuotantomme on jo tällä hetkellä 75 prosenttisesti hiilidioksidivapaata ja tavoitteenamme on, että vuoden 2023 aikana tuotantomme on 90 prosenttisesti hiilidioksidivapaata. Otamme kaikessa toiminnassamme huomioon vaikutukset ympäröivään luontoon ja kehitämme ympäristöhaittoja vähentäviä toimenpiteitä jatkuvan parantamisen periaatteella.

Jatkuvan parantamisen kautta on kehitetty mm. jätteiden hyötykäyttöä ja lajittelua. Pori Energia on sitoutunut oman toimintansa jatkuvaan parantamiseen energiatehokkuusasioissa Energiateollisuus ry:n energiatehokkuussopimusten kautta. Lisäksi olemme mukana edistämään asiakkaidemme energiansäästöä energiapalvelujen toimenpideohjelmilla. Olemme myös mukana myös kuluttajien energianeuvontapalveluja tarjoavassa yhteishankkeessa Porin seudulla.

Pori Energian hiilidioksidivapaata tuotanto lisääntyy koko ajan

Ympäristölupien ja lainsäädännön noudattaminen antavat hyvät perusraamit vastuulliselle toiminnallemme. Tämän lisäksi Pori Energia on tehnyt pitkäjänteisesti työtä oman toimintansa ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Tämä on toteutunut sekä investointien oman toiminnan kehittämisen kautta. Vuonna 2020 investoimme yli 60 miljoonaa Aittaluodon biopolttoainekattilaan, jonka ansiosta pystymme leikkaamaan tuhansia tonneja hiilidioksidipäästöjä vuodessa. 

Lue lisää Aittaluoto 2020 -hankkeesta >

Lue lisää kaukolämmön tuotannosta ja polttoaineidemme alkuperästä >

Toimimme ympäristöjärjestelmästandardien mukaisesti

Sertifioituun toimintajärjestelmäämme kuuluvat ympäristöjärjestelmästandardin ISO 14001 sekä energianhallintastandardin ISO 50001 mukaiset toiminnan kehittämisen työkalut, jotka antavat hyvät edellytykset toiminnan jatkuvaan parantamiseen. 

Lue lisää sertifikaateista >

Pori Energian tuulivoima

Tuulivoimalla tuotettua sähköä Pori Energia saa tuulivoimalaitoksista noin 74 milj. kWh vuodessa, eli 37 000 kerrostaloasunnon tai noin 4 100 sähkölämmitteisen omakotitalon tarpeisiin. 

Suomen Hyötytuuli on toiminnallaan edistänyt merkittävästi suomalaista tuulivoiman tuotantoa. Suomen Hyötytuulella on kuusi toiminnassa olevaa tuulipuistoa, yksi Kalajoella, kaksi Porissa ja kolme Raahessa. Yhtiö on ensimmäisenä maassamme ottanut käyttöön megawattiluokan tuulivoimalat vuonna 1999. Yhtiö on panostanut merkittävästi myös merituulivoiman kehittämiseen ja rakennutti maan ensimmäisen merituulivoimalan Porin Tahkoluotoon vuonna 2010. Yhtiö on rakentanut Poriin Tahkoluodon edustalle 10 offshore-tuulivoimalan merituulipuiston vuonna 2010 valmistuneen Suomen ensimmäisen merituulivoimalan ympärille. Merituulipuisto otettiin käyttöön vuonna 2017. Pori Energia omistaa Hyötytuulesta yhden kahdeksasosan.

Pori Energian vesivoima

Vesivoimalla tuotettua sähköä Pori Energia saa Kokemäenjoessa ja Kymijoessa sijaitsevista vesivoimalaitoksista yhteensä 200 milj. kWh vuodessa. Määrä vastaa noin 100 000 kerrostaloasunnon tai noin 11 000 sähkölämmitteisen omakotitalon tarvetta.

Energiansäästövinkkejä

Pori Energia tuottaa energiaa ympäristöystävällisesti ja tehokkaasti, asiakkaanamme olet mukana tekemässä muutosta. Ohessa vinkkejä miten voit seurata omaa energian kulutusta ja säästää energiaa.

 

 • Seuraa sähkönkulutustasi WattiVahti.fi -palvelusta >
 • Seuraa kaukolämmön kulutustasi kaukolämmön käyttötietopalvelusta >
 • Hankkiessasi kodinkoneita, katso laitteen kuluttaman energian taso. Vähäenergisin kulutus saavutetaan laitteilla, joiden energiakulutustaso on merkitty kuuluvaksi A - kulutustasoon.
 • Tiivistä ovet ja ikkunat talveksi sekä tuuleta nopeasti ristivedolla.
 • Saippuoinnin ajaksi suljettu suihku säästää lämmintä vettä 4-5 litraa.
 • Kaikki kodin vuotavat hanat kannattaa korjauttaa, sillä vettä saattaa tippua viemäriin 600, jopa 2500 litraa kuukaudessa; tippuva lämminvesihana lisää kotitalouden lämminvesikustannuksia kymmenillä euroilla vuodessa.
 • Vedä verhot eteen pakkasilla, sillä ne eristävät lähes yhtä paljon kuin kolmas lasi.
 • Älä sijoita huonekaluja pattereiden eteen.
 • Jätä tarpeeksi tilaa kylmälaitteiden ympärille, sillä laitteen kulutus voi nousta jopa kolminkertaiseksi, jos laitteen ympärillä ilmankiertotilaa ei ole riittävästi.
 • Käytä liedellä aina keittolevyn kokoista kattilaa ja pidä kansi päällä.
 • Hyödynnä levyn ja uunin jälkilämmöt, sillä sähköä kuluu eniten uunin lämmittämiseen. Esim. vielä puolen tunnin kuluttua virran katkaisusta uunin lämpötila on yli 100 astetta.
 • Sulje televisio aina, kun sitä ei katsella. Sulkemalla tv:n valmiuskytkennän yön ja poissalon ajaksi säästät myös sähköä.
 • Auton lämmitystä kannattaa ohjata ajastimella. Näin sähkönkäytössä syntyy helposti säästö, jolla lyhyessä ajassa tienaa ajastimen hinnan. Vältä myös auton joutokäyntiä sekä liian pitkää esilämmitystä pakkasella.
 • Laske kodin lämpötilaa, sillä yhden asteen lämpötilan alennus merkitsee vuodessa viiden prosentin säästöä lämmityskustannuksissa.
 • Vältä turhaa ja vajaalla pesukoneella pesemistä.
 • Jätä vaatteet kosteiksi, jos mankeloit tai silität ne heti. Kuivausrummun automatiikkaa huolehtii oikeasta kuivausajasta. Se estää pyykin kuivumisen rutikuivaksi ja säästää turhalta energiankulutukselta.
 • Pese astiat vasta kun astianpesukone on täysi. Sähkön- ja vedenkulutus puolella koneellisella on lähes yhtä suuri kuin täydelläkin.

Lisää kodin sähkönkulutuksesta sekä energiansäästöstä löydät myös osoitteista www.energia.fi ja www.motiva.fi