SÄHKÖNTUOTANNON LIITTÄMINEN

Suunnitteletko sähköntuotantolaitteiston rakentamista ja sen liittämistä sähköverkkoon?

Näin saat sähköntuotantolaitoksesi käyttöönotettua:

  1. Ole yhteydessä laitetoimittajaan

  2. Yli 10 kW järjestelmien kohdalla  varmista liitettävyys liittymäpalvelustamme ennen laitteiston hankkimista (sahkoliittymat@porienergia.fi)

  3. Laitteiston asentaja lähettää sähköntuotantolaitteiston tiedot meille. Varmistathan urakoitsijaltasi, että hän on toimittanut tiedot.

  4. Tarkastamme ilmoituksen tiedot. Teemme tarvittavat muutokset järjestelmiimme. Tietojen käsittelyaika on noin 2-3 viikkoa, jonka jälkeen lähetämme sinulle sähköntuotannon käyttöpaikan numeron ylijäämäsähkön sopimuksen tekemistä varten. 

  5. Ota yhteyttä valitsemaasi sähkönmyyntiyhtiöön ja tee sähköntuotannon ostosopimus mahdollista ylijäämäsähkön myyntiä varten. Löydät yhtiöt esimerkiksi Energiaviraston sahkonhinta.fi-palvelusta. Sähkönmyyjä ilmoittaa meille sopimuksesta. Saat meiltä vielä tuotannon sähköverkkosopimuksen vahvistuksen. Sähköverkkoon syötetystä sähköstä veloitamme verkkopalveluhinnaston mukaiset maksut. Tuotantolaitoksen voi kytkeä verkkoon, kun sopimus sähköntuotannon myynnistä on tehty sähkönmyyjän kanssa.

  6. Voit seurata jakeluverkkoon siirtämäsi ylijäämäsähkön määrää WattiVahti -palvelustamme

Sähköntuotantolaitteiston käyttöönotto

Lähtökohtana on varmistaa verkon ja tuotantolaitoksen käyttöturvallisuus kaikissa tilanteissa. Tuotantolaitteisto voidaan kytkeä verkkoon vasta, kun verkonhaltija on antanut käyttöönottoluvan.

Asiakkaan tulee toimittaa verkonhaltijalle pientuotantolaitteiston tiedot ennen laitteiston käyttöön ottamista. Täytä lomake ja allekirjoita se pankkitunnuksillasi:

Lomake sähköntuotantolaitteiston liittämisestä

Tekniset vaatimukset liittämiselle:

YA 9:23 Pientuotannon liittäminen sähkönjakeluverkkoon (pdf)

Sähköntuotannon ylijäämäenergia

Käyttöönoton yhteydessä liittymispisteessä oleva sähkömittari ohjelmoidaan mittaamaan energiaa kahteen suuntaan. Verkkoon syötetylle ylijäämäsähkölle tulee olla sähkön ostaja. Sähköntuotannon sähkönsiirrosta ja mittauksen järjestämisestä tehdään verkkoyhtiön kanssa sähköntuotannon verkkosopimus.

Pientuotannon netotus 1.1.2023 alkaen

Pientuotannon netotuksessa saman tunnin aikana kulutettu ja itse tuotettu sähkö vähennetään toisistaan eli netotetaan. Kaikki sähkön pientuottajat, joiden sähköntuotantolaitteisto on enintään 100 kVA, ovat siirtyneet pientuotannon netotuksen piiriin automaattisesti 1.1.2023 alkaen. 

Jatkossa saman mittausjakson (tunti tai 15min) aikana on asiakkaan käyttöpaikalla vain joko kulutusta eli sähkön ostoa tai tuotantoa eli sähkön myyntiä. Uudistuksen myötä itse tuotettu sähkö voidaan tehokkaammin käyttää suoraan oman sähkön kulutuksen vähentämiseen.

Laskulla muutos näkyy seuraavasti

Pori Energia Sähköverkkojen verkkopalvelulaskulla pientuottaja näkee jatkossa netotuksen jälkeiset summatiedot. Sähkön myyjä käyttää laskutustietonaan samoja summatietoja.

WattiVahti palvelussa muutos näkyy seuraavasti

WattiVahdin grafiikka näyttää jatkossa netotuksen jälkeisiä summatietoja, eli samoja tietoja, joita käytetään laskutuksen perusteena. WattiVahdin raporteista pientuottajan on mahdollista hakea myös netottamattomatkin tiedot.

On hyvä huomioida, että verkkoon syötetyllä sähköllä tulee olla aina ostaja, eli erillinen sopimus sähköntuotannosta sähkönmyyjän kanssa. Muutoin esimerkiksi laskuilla tai WattiVahdissa sähköntuotannon tietoja ei ole näkyvillä eikä sähkönmyyjäsi hyvitä verkkoon mahdollisesti syötetystä sähköstä mitään.