Sähköliittymän muutokset

Pääsulakekoon suurentaminen

Sähkönkäytön lisääntyessä voit tarvita suuremman liittymän. Varmista suurentamisen tarve sähköurakoitsijaltasi, joka hoitaa myös pääkeskuksen ja liittymiskaapelin muutostyöt. Liittymän suurentamisesta tehdään liittymissopimus ja siitä veloitetaan liittymismaksuhinnaston mukainen liittymismaksu. Liittymismaksu on uuden ja olemassa olevan liittymän liittymismaksujen erotus.

Tilaa sähköliittymän suurentaminen antamalla liittymän pääsulakekooksi haluamasi uusi pääsulakekoko.

Tilaa uusi pääsulakekoko

 

Kolmivaiheistaminen

Jos haluat muuttaa liittymäsi yksivaiheisesta kolmivaiheiseksi (3x25A), veloitamme siitä liittymishinnaston mukaisen liittymismaksun. Tilaa sähköliittymän kolmivaiheistaminen antamalla liittymän pääsulakekooksi haluamasi uusi pääsulakekoko.

Tilaa kolmivaiheistaminen

 

Sulakekoon pienentäminen

Jos sähkön kulutuksesi on pienentynyt huomattavasti, voit pienentää sulakekokoa. Veloitamme muutoksesta palveluhinnaston mukaisesti sulakekoon sekä siirtotuotteen vaihtamisesta. Valitussa sulakekoossa on pysyttävä vähintään yksi vuosi. Sulakekoon pienentäminen ei pienennä sähköliittymän kokoa.

 

Liittymän ylläpito

Jos kiinteistössäsi ei ole tarvetta sähkölle, mutta haluat säilyttää valmiuden myöhempää käyttöä varten, kannattaa liittymä siirtää ylläpitoon. Tällöin maksat vain sähköliittymän ylläpitomaksun. Katkaisemme sähköliittymän sähköntoimituksen ja poistamme mittalaitteen. Jos haluat ottaa liittymän myöhemmin uudelleen käyttöön, sähköurakoitsijasi tulee tehdä sähköasennusten käyttöönottotarkastus ja -pöytäkirja ennen liittymän kytkentää.

Jos uutta rakennettua liittymää ei oteta käyttöön 24 kuukauden kuluttua sovitusta käyttöönottopäivästä, veloitamme liittymästä ylläpitomaksun kunnes se otetaan käyttöön.

 

Liittymän purku

Jos kiinteistön sähkönkäyttö on loppunut eikä sähkölle ole tarvetta myöhemminkään, voit irtisanoa liittymän. Jos haluat myöhemmin sähköt käyttöpaikalle, veloitamme sähköliittymästä liittymishinnaston mukaisen maksun. Liittymän purun yhteydessä palautamme liittymissopimuksen mahdollisen palautuskelpoisen osan vähennettynä purkukustannuksilla. Purkamisen voit tilata oheisella lomakkeella.

Liittymissopimuksen irtisanominen

 

Liittymisohjeet

Menetelmät liittämisestä perittävien maksujen määrittämiseksi 1.12.2020 alkaen