Sähköverkon kehittämissuunnitelma

kuvituskuva

Sähköverkkoyhtiöt ovat vuodesta 2014 lähtien toimittaneet kehittämissuunnitelmansa Energiavirastolle. Tänä keväänä ensimmäistä kertaa verkkoyhtiöiden tehtävänä on esittää kehittämissuunnitelmansa asiakkaidensa ja sidosryhmiensä arvioitavaksi ja antaa heille mahdollisuus vaikuttaa kehittämissuunnitelman sisältöön.

Tämän johdosta Pori Energia Sähköverkot julkaisi 6.5.2022  kehittämissuunnitelmansa verkkosivuillaan. Suunnitelman yhteyteen on liitetty kyselylomake, josta saadun palautteen perusteella kehittämissuunnitelmaa päivitetään kesäkuun aikana. Lopullinen kehittämissuunnitelma valmistuu kesäkuun loppuun mennessä, jolloin se toimitetaan Energiavirastolle.

Keräsimme 6.5.2022 - 6.6.2022 välisen ajan asiakkailtamme kommentteja liittyen sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmaamme.

Kiitämme saamistamme kommenteista sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmaamme, päivitämme suunnitelmaa saamiemme palautteiden pohjalta.