Sähköverkon kehittämissuunnitelma

Sähköverkkoyhtiöt ovat vuodesta 2014 lähtien toimittaneet kehittämissuunnitelmansa Energiavirastolle. Keväällä 2022 verkkoyhtiöiden tehtävänä oli ensimmäistä kertaa esittää kehittämissuunnitelmat asiakkaidensa ja sidosryhmiensä arvioitavaksi ja antaa heille mahdollisuus vaikuttaa kehittämissuunnitelman sisältöön.

Tämän johdosta Pori Energia Sähköverkot julkaisi 6.5.2022 kehittämissuunnitelmansa verkkosivuillaan. Suunnitelman yhteyteen liitettiin kyselylomake, josta saadun palautteen perusteella kehittämissuunnitelmaa päivitettiin kesäkuun 2022 aikana. Lopullinen kehittämissuunnitelma valmistui kesäkuun lopulla, jolloin se toimitettiin Energiavirastolle. Asiakkaidemme näkemykset on huomioitu kehittämissuunnitelman lopullisessa versiossa, jonka voit lukea alla olevasta linkistä.

Sähköjakeluverkon kehittämissuunnitelma