usein kysyttyjä kysymyksiä

 

Alla kerätty usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) aihealueittain

 

  • Uudet sähkömittarit (Landis+Gyr E360)

  • Sähkömittarin vaihto

  • Sähkön mittaus

 

UKK – UUDET SÄHKÖMITTARIT (LANDIS+GYR E360)

 

Kysymys:

Mistä tiedän, onko minulla jo uusi etämittauslaitteisto eli sähkömittari, jossa on HAN-portti?

Vastaus:

Uuden etämittauslaitteiston laitemerkki on Landis+Gyr E360.

Kysymys:

Miksi sähkömittarit vaihdetaan uusiin?

Vastaus:

Vaihdettavat mittarit ovat tulossa suunnitellun käyttöikänsä päähän. Nykyisten mittareiden luentateknologia perustuu pääsääntöisesti 2G- ja 3G-matkapuhelintekniikoihin, joiden käyttö on Suomessa loppumassa. Nykyiset mittarit eivät myöskään täytä niitä ominaisuuksia, joita mittareiden tulee täyttää tulevien vuosien aikana (tiedonsiirtonopeus ja -teknologia, mittausvaateiden kasvaminen, kuormanohjausmuutokset, HAN-portti).

Kysymys:

Mikä on HAN -portti? Kuka sitä voi käyttää ja mihin tarkoitukseen?

Vastaus:

HAN -portti tarkoittaa sähkömittarin kotiautomaatioliitäntää (Home Area Network), johon asiakas voi kytkeä oman päätelaitteensa, jolla sähkömittarin tietoja voi lukea lähes reaaliaikaisesti. HAN-portti toteuttaa lainsäädännön vaatimuksen kuluttajalle tarjottavasta reaaliaikaisesta mittaustietojen seurannasta.

HAN -portista puhutaan myös termein H1-asiakasrajapinta tai P1-liitäntä.

Asiakkaalla täytyy olla pääsy sähkömittarille, jotta porttia voi hyödyntää. HAN -portti aktivoidaan asiakkaan pyynnöstä.

Verkkoyhtiö ei vastaa HAN-porttiin liitetystä ulkoisesta laitteesta. HAN-portin kautta lähetettyjä mittaustietoja ei voida pitää laskutusarvoina, koska näille tiedoille ei ole tehty verkkoyhtiön mittaustiedon keruu- ja laskutusjärjestelmässä suoritettavia laaduntarkastuksia.

Kysymys:

Miksi HAN-portti pitää erikseen aktivoida? Miten se tapahtuu?

Vastaus:

HAN-portille on asetettu vaateita lainsäädännössä. Mittausasetuksen mukaisesti HAN-portti aktivoidaan asiakkaan pyynnöstä. Aktivointi on maksuton.

HAN-portin aktivointia voi pyytää asiakas, jolla on käyttöpaikkaan voimassa oleva verkkopalvelusopimus ja joka on rekisteröitynyt WattiVahti käyttäjäksi. WattiVahti käyttäjäksi rekisteröidytään vahvalla tunnistautumisella, joten näin varmistumme asiakkaan oikeellisuudesta.

WattiVahti toiminto:

Jos sopimusasiakas vaihtuu, HAN-portin aktivointi päättyy automaattisesti. Eli asiakkaan ei tarvitse erikseen ilmoittaa HAN-portin passivoinnista.

Kysymys:

Tarvitsisin HAN-portillisen energiamittarin, onnistuisiko tämä ilman kuluja?

Vastaus:

Asiakkaan pyynnöstä tapahtuvasta mittarivaihdosta veloitamme palveluhinnaston mukaisesti (120 €, suora mittaus, enintään 3x63A). Mittarinvaihto on toimenpiteenä maksuton silloin, kun se tehdään jakeluverkonhaltijan aloitteesta. Pori Energia Sähköverkkojen sähkömittarit tullaan uusimaan vuosina 2024–2027. Mittarivaihdot tehdään myöhemmin valmistuvan vaihtosuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Tässä vaiheessa emme vielä tiedä tarkempaa ajankohtaa käyttöpaikkakohtaiselle mittarivaihdolle.

Kysymys:

Näkyykö mittarissa edelleen päivälukema ja yölukema erikseen?

Vastaus:

Mittari näyttää kokonaiskulutuslukeman. Mittarin näytön selauspainikkeella saadaan näkyville päivälukema ja yölukema. Mittaustietojen tarkasteluun ja analysointiin kannattaa käyttää Pori Energia Sähköverkkojen WattiVahti-palvelua tai Datahub asiakasportaalia.

WattiVahti: https://www.porienergia.fi/wattivahti

Datahub: https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/datahub/kirjautuminen-datahubin-asiakasportaaliin/

Kysymys:

Toimiiko yökuormien ohjaus samalla lailla ja samoihin aikoihin uudessakin mittarissa? Tapahtuuko kuormien kytkeytyminen edelleen klo 22-23 välillä? Saanko itse siirrettyä kytkeytymisaikaa myöhemmäksi?

Vastaus:

Toistaiseksi toimii samalla tavalla. Eli sähkömittarin kautta tapahtuvan kuormanohjauksen aikataulua ei voi muuttaa.

Varaavien kuormien (ns. yökuormat) ohjauskäsky lähtee sähkömittarilta satunnaisviiveellä. Tämä viive on 0-60 min alkaen kello 22:00. Jos asiakkaalla ei ole muuta ajastinta kuormanohjauksessa, jonain iltana varaavat laitteet (esim. lämminvesivaraaja) kytkeytyvät päälle heti kymmeneltä, joskus lähempänä yhtätoista.

UKK - SÄHKÖMITTARIN VAIHTO

Kysymys:

Onko sähkömittarin vaihto maksuton?

Vastaus:

Mittarinvaihto on toimenpiteenä maksuton silloin, kun se tehdään jakeluverkonhaltijan aloitteesta.

Kysymys:

Vaikuttaako mittarin vaihto laskutukseen?

Vastaus:

Ei. Laskutusta varten tarvittavat sähkön kulutustiedot ja mahdolliset tuotantotiedot saadaan vanhalta ja uudelta sähkömittarilta samaan tapaan.

Kysymys:

Onko asiakkaan tehtävä jotain mittarin vaihtoon liittyen?

Vastaus:

Asia riippuu kiinteistöstä ja sähkömittarin sijainnista. Jos asiakkaalta edellytetään toimenpiteitä, tästä kerrotaan asiakkaalle erikseen, kun mittarin vaihtoajankohdasta sovitaan.

Kerrostaloissa vaihto tehdään taloyhtiön teknisessä tilassa, jolloin asiakkaiden toimia ei tarvita.

Mikäli sähkömittari sijaitsee sisällä tai muuten sellaisessa paikassa, että mittarin luokse ei päästä, olemme sinuun yhteydessä vaihtoajan sopimiseksi. Lähetämme asiasta myös etukäteen tiedotteen kotiosoitteeseesi. Varmistathan ennen asennusta, että asentajalla on vapaa ja turvallinen pääsy mittarille.

UKK - SÄHKÖN MITTAUS

Kysymys:

Voiko kiinteistöstä, esim. kesäasunnolta, katkaista sähköt talveksi?

Vastaus:

Jos haluat katkaista kiinteistöstä sähköt, esimerkiksi kesämökistä talven ajaksi, tee se sähkömittarissa olevasta painikkeesta (Sähkön kytkentä-katkaisu painike). Tällöin sähköt katkeavat kiinteistöstä, mutta tiedonsiirtoyhteys sähkömittarille säilyy. Katso sähkön kytkentä-katkaisu painikkeen sijainti Sähkömittarin käyttöohjeesta.

Sähkömittarien käyttöohjeet: https://www.porienergia.fi/sahkoverkot/sahkon-mittaus

Kysymys:

Kuinka voin seurata aurinkosähkön tuotantoa?

Vastaus:

Voit seurata kokonaistuotantoa invertterivalmistajan sovelluksesta. Ylijäämätuotannon eli myymääsi sähkön määrää voit seurata WattiVahti-palvelusta tuotanto -välilehdeltä.