Pori Energia konsernin toimintaperiaate ja sertifikaatit

VISIO

Rakennamme parempaa elämää kestävällä energialla.

 

TAPA TOIMIA

  1. Otamme turvallisuuden huomioon kaikessa tekemisessämme.
  2. Takaamme huoltovarmuuden kannalta kriittiset toimitukset olosuhteista riippumatta.
  3. Pidämme lupauksemme niin toisillemme kuin asiakkaillemmekin.
  4. Etsimme uteliaasti parhaita ratkaisuja niin yksilöinä kuin yrityksenäkin.
  5. Luomme yhtenäisyyttä hyvällä vuorovaikutuksella.
  6. Olemme sisään- ja ulospäin yksi Pori Energia.

TOIMINTA-AJATUS

Uudistuvia ja kestäviä energiaratkaisuja kilpailukykyisesti.

 

Sertifikaatit

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja toimintamme täyttää:

ISO 9001:2015 laatu-, 

ISO 14001:2015 ympäristö-,

ISO 50001:2018 energianhallinta- ja

ISO 45001:2018 työterveys-, työturvallisuusstandardien vaatimukset. 

 

Sertifikaattien kuvaukset

ISO 9001 laatujärjestelmän sertifikaatti 

ISO 9001 laatujärjestelmän sertifikaatti on luotettava todistus, joka osoittaa yrityksen toimivan asiakaslähtöisesti ja järjestelmällisesti laadun kehittämisessä. ISO 9001 on maailman tunnetuin standardi ja käytetyin johtamismalli, joka perustuu jatkuvan parantamisen filosofiaan. Se koostuu globaalilla tasolla koetelluista ja erinomaiseksi tunnustetuista johtamisen käytännöistä. Se on vakuuttava osoitus yrityksen laaduntuottamisen kyvystä. Noin 1% suomalaisista yrityksistä on sertifioitu ISO 9001 vaatimusten mukaan.

ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjärjestelmä 

ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjärjestelmä kertoo yrityksen vastuullisuudesta ympäristönäkökulmia kohtaan. Ympäristösertifikaatin saamiseksi yrityksen tulee noudattaa lainsäädäntöä, tunnistaa organisaation aiheuttamat ympäristövaikutukset sekä asettaa päämääriä ja tavoitteita ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Lisäksi sen avulla kasvatetaan henkilöstön ympäristöosaamista, -tietoisuutta ja -asennetta.

ISO 50001 energianhallinnan sertifikaatti 

ISO 50001 energianhallinnan sertifikaatti kertoo yrityksen antavan ison painon ja arvostuksen energiatehokkaiden ratkaisujen valinnassa toimintaympäristössään. ISO 50001 -standardin mukaisesti sertifioitu energiatehokkuusjärjestelmä auttaa organisaatiota luomaan systemaattisen lähestymistavan energiankäytön ja energiatehokkuuden kysymyksiin. Energiatehokkuus ja energiatehokkuusjärjestelmä tukevat esimerkiksi energiahallinnan kehittämisessä, tavoitteiden, prosessien ja jatkotoimenpiteiden määrittelyssä sekä suorituskyvyn vahvistamisessa.

ISO 45001 työturvallisuusjärjestelmän sertifikaatti

ISO 45001 työterveys-, työturvallisuusjärjestelmän sertifiointi perustuu kansainväliseen standardiin, jonka avulla pyritään ennaltaehkäisemään onnettomuuksia ja sairauksia, turvaamaan henkilöstön hyvinvointi ja ohjaamaan jokainen työntekijä terveellisesti eläkkeelle. ISO 45001 -standardin mukainen sertifikaatti on vahva osoitus sekä henkilökunnalle ja asiakkaille. Se kertoo, että yritys ponnistelee jatkuvasti ja vastuullisesti turvallisen työympäristön puolesta.