Yleistietolomake

Kun sähkölaitteistolle on tehty käyttöönottotarkastus, keskustilat ovat valmiit ohjeistuksemme mukaisesti ja liittymä on valmis kytkettäväksi, täytä alla oleva lomake.

Yleistietolomake on toimitettava meille täydellisesti täytettynä vähintään kaksi viikkoa ennen toivottua kytkentäpäivää. Puutteellisesti täytetystä lomakkeesta lähetämme tiedon sähköpostitse urakoitsijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Epäselvissä tilanteissa voit ottaa yhteyttä liittymäpalveluumme sahkoliittymat@porienergia.fi tai soittamalla numeroon 044 701 2021.

 

Valitse suoritettava toimenpide *

Kiinteistön tiedot

Sähkölaitteiston haltijan yhteystiedot

Laskutusosoite

LIITTYMÄN tiedot

Jännitetaso *
Liittymätoimenpiteet *
Liittymän tila irtikytkennän jälkeen *
Vaatiiko muutos jännitteen katkaisun liittymisjohdosta *
Onko kohteessa tilapäinen keskus? *

Käytönjohtajan yhteystiedot

Mittaustoimenpiteet

Mittaustoimenpiteet *
Vaihtotyön suorittaja *

Lisätiedot ja liitteet

sähköUrakoitsijan tiedot ja vakuutus

Ennen mittarointia ja sähköjen kytkentää mittauskeskuksen ja liittymiskaapelin on oltava valmiiksi asennettuina, kaapeliojan oltava peitettynä ja kaapelin kytkettynä keskukselle.

 

> Tekniset ohjeet

 

Mikäli asennuksissa tai merkinnöissä on virheitä tai puutteita eikä tilattua työtä voida sovittuna ajankohtana suorittaa, veloitamme turhasta käynnistä palveluhinnastomme mukaisen maksun.

 

> Palveluhinnasto

 

Mikäli keskuksen asennuksissa tai merkinnöissä havaitaan myöhemmin virheitä, jotka ovat johtaneet esimerkiksi ristissä oleviin mittauksiin, veloitetaan asian selvittelystä ja korjaamisesta verkkoyhtiölle aiheutuneet kustannukset sähköurakoitsijalta.

Käyttöönottotarkastus *
Hyväksyn tietojeni käsittelyn *