Pori Energia Sähköverkot Oy:n sähkönsiirtohinta nousee keskimäärin 4,4 % elokuun alusta

Sähköverkkoyhtiö Pori Energia Sähköverkot Oy (PESV) nostaa siirtohintojaan elokuun alusta lähtien. Korotuksen vaikutus asiakkaan verolliseen siirtohintaan on keskimäärin 4,4 %.

Edellisen kerran siirtohintoja on muutettu vuosina 2013 ja 2014, jolloin niitä laskettiin, sen jälkeen siirtohintoihin ei ole tehty muutoksia. Pori Energia Sähköverkot Oy:n pyrkimyksenä on ollut pitää siirtohinnat vakaana.  Hinnankorotus tehdään verkkotoiminnan kustannusten nousun takia.

Sähkönjakelun luotettavuus on parantunut viime vuosina

Pori Energia Sähköverkot Oy on investoinut noin 10 miljoonaa euroa vuosittain sähköverkkoon. Tehdyillä investoinneilla on parannettu merkittävästi sähkönjakelun luotettavuutta. Sähköverkkoa yhtiöllä on noin 3200 kilometriä. Yli puolet sähkökatkoista aiheutuu myrskyjen, ukkosten ja lumentulon yhteydessä sähkölinjoille sattuneista vaurioista. Yrityksen sähkönjakeluverkoston maakaapelointiaste on noussut tasaisesti investointien seurauksena. Maakaapelointi tarkoittaa sähkölinjojen rakentamista maan alle, jolloin esimerkiksi sääilmiöt eivät pääse vaurioittamaan niitä edellä kuvatulla tavalla.

Maakaapelointiasteen kehitys vuosina 2008-2016:

  • Pienjänniteverkko vuonna 2008: 63 %, pienjänniteverkko vuonna 2016: 71 %
  • Keskijänniteverkko vuonna 2008: 37 %, keskijänniteverkko vuonna 2016: 52 %

Pori Energia Sähköverkot Oy palvelee kaupunki- ja taajama-alueiden lisäksi laajalti metsäisillä haja-asutusalueilla sekä rannikko ja saaristoalueilla.
Sähköverkon uudistukset työllistävät merkittävästi energia-alan ammattilaisia Satakunnassa.

Esimerkkejä korotuksen keskimääräisistä vaikutuksista sähkönsiirtolaskuun kuukausitasolla

  • Kerrostalo vuosikulutus 2 000 kWh hinta nousee 0,69 €/kk
  • Rivi- tai omakotitalo vuosikulutus 5 000 kWh hinta nousee 1,42 €/kk
  • Omakotitalo vuosikulutus 20 000 kWh hinta nousee 3,59 €/kk

Kaikki Pori Energia Sähköverkot Oy:n asiakkaat tulevat saamaan kirjallisen tiedotteen hintojen muutoksesta 30.6.2017 mennessä.
Hinnankorotuksenkin jälkeen PESV:n siirtohinnat ovat alle valtakunnallisen keskiarvon.

TAUSTAA

  • Sähköverkkojen on täytettävä sähkömarkkinalain vaatima toimitusvarmuusvelvoite vuoden 2028 loppuun mennessä.
  • Asemakaava-alueella sähkökatko saa kestää enintään 6 tuntia ja muualla enintään 36 tuntia.
    Lain laatuvaatimusten piirissä on oltava 50 % asiakkaista vuonna 2019, 75 % vuonna 2023 ja 100 % vuonna 2028.
  • Sähköverkkoyhtiöiden toimintaa ja hinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto.

Julkaistu 19.6.2017