Pori Energia Sähköverkot ja Voimatel ovat solmineet verkonrakennus- ja ylläpitotöitä koskevan sopimuksen

Pori Energia Sähköverkot Oy (PESV) panostaa verkkokäyttövarmuuteen investoimalla sähköverkostoonsa vahvasti. PESV haki julkisten hankintojen mukaisella kilpailutuksella kumppaneita verkonrakennustöihin. Voimatel Oy voitti kilpailutuksen kilpailukykyisellä hinnoittelulla ja toiminnallisella laadukkuudella. Nyt solmittu kolmivuotinen sopimus on arvoltaan yli 10 miljoonaa euroa ja se laajentaa yhtiöiden välistä yhteistyötä.

- Investoimme noin puolet liikevaihdostamme sähköverkon parantamiseen joka vuosi. Voimatel Oy on edellisellä sopimuskaudella osoittanut toimivansa tehokkaasti ja laadukkaasti, joten jatkamme tyytyväisenä yhteistyötä, kertoo Pori Energia Sähköverkot Oy:n toimitusjohtaja Pekka Ohrankämmen.

- Yhteistyö Pori Energia Sähköverkot Oy:n kanssa on sujunut erinomaisesti ja olemme erittäin tyytyväisiä tämän meille tärkeän yhteistyön jatkumisesta. Kiitämme meille osoitetusta luottamuksesta. Panostamme jatkossakin kehitykseen alueella, jotta pystymme tuottamaan palvelua yhä paremmin, mainitsee Voimatel Oy:n toimitusjohtaja Kari Keinänen.

Maakaapelointiasteen kehitys Pori Energia Sähköverkot Oy:n alueella vuosina 2008-2016:

  • Pienjänniteverkko vuonna 2008: 63 %, pienjänniteverkko vuonna 2016: 71 %
  • Keskijänniteverkko vuonna 2008: 37 %, keskijänniteverkko vuonna 2016: 52 %

Pori Energia Sähköverkot Oy palvelee kaupunki- ja taajama-alueiden lisäksi laajalti metsäisillä haja-asutusalueilla sekä rannikko ja saaristoalueilla. Sähköverkon uudistukset työllistävät merkittävästi energia-alan ammattilaisia Satakunnassa.

TAUSTAA

  • Sähköverkkojen on täytettävä sähkömarkkinalain vaatima toimitusvarmuusvelvoite vuoden 2028 loppuun mennessä.
  • Asemakaava-alueella ilmastollisista syistä aiheutuva sähkökatko saa kestää enintään 6 tuntia ja muualla enintään 36 tuntia.
  • Lain laatuvaatimusten piirissä on oltava 50 % asiakkaista vuonna 2019, 75 % vuonna 2023 ja 100 % vuonna 2028.
  • Sähköverkkoyhtiöiden toimintaa ja hinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto.

Pori Energia Sähköverkot Oy:n vastuualueena on sähkömarkkinalain mukainen sähköverkkoliiketoiminta.  Yhtiö vastaa sähkön siirrosta ja jakelusta yli 52 000 verkon käyttäjälle, verkonhallinnasta sekä sähköverkkojen rakennuttamisesta Porin alueella. Toiminnan lähtökohtana on korkealaatuisen ja häiriöttömän sähkön toimittaminen asiakkaille taloudellisesti ja turvallisesti, ympäristönäkökohdat huomioiden. Tulevaisuuden haasteena on sähköverkon kehittäminen ja sen elinkaaren optimointi siten, että voimme varmistaa asiakkaillemme entistäkin parempilaatuisemman ja katkottomamman sähköntoimituksen tehokkaasti ja taloudellisesti. Pori Energia Sähköverkot Oy on Pori Energian Oy:n 100 % omistama tytäryhtiö.

Voimatel konserni on suomalaisomisteinen sähkö- ja tietoverkkojen sekä -järjestelmien elinkaaripalvelujen ja ratkaisujen tuottaja. Voimatel auttaa asiakkaitaan menestymään varmistamalla heidän kriittisten järjestelmien ja verkkojen erinomaisen palvelukyvyn luotettavilla asiantuntijapalveluillaan ja uudistuvilla ratkaisuillaan. Yhtenä alansa suurimpana toimijana Voimatelin asiakkaina ovat mm. Itämeren alueen ja Keski-Euroopan teleoperaattorit, Suomen merkittävimmät siirto- ja jakeluverkkoyhtiöt, globaalit laitevalmistajat sekä suuri joukko teollisuusyrityksiä, kaupunkeja ja kuntia. Voimatelin yli 900 palveluammattilaisen organisaatio palvelee asiakkaita Suomesta, Virosta ja Puolasta käsin. Voimatel konsernin liikevaihto oli noin 94,6 M€ vuonna 2016.

29.9.2017