Pori Energian ja UPM Seikun sahan energiayhteistyö sai jatkoa

Aittaluodon voimalaitoksen uuden voimalaitososan mallinnus ilmakuvassa

Sopimus luo osaltaan perustaa Aittaluodon voimalaitoksen vuosille 2018-2020 suunniteltua uudistusinvestointia, jolla varmistetaan kaukolämmön ja teollisuuden energiapalvelujen toimitukset 2020 ja 2030-luvuilla. Uudistusinvestointihankkeen nimi on Aittaluoto 2020. Yllä mallinnuskuva suunnitellusta voimalaitososasta.

Pori Energia Oy ja UPM Seikun saha allekirjoittivat 10.2.2017 sopimukset Seikun sahan prosessilämmön toimituksista ja sahan toiminnassa syntyvien puupolttoaineiden toimituksista Aittaluodon voimalaitokselle.

Sopimus luo osaltaan perustaa Aittaluoto 2020 –hankkeen toteutumiselle

Sopimuskokonaisuus varmistaa Aittaluodon voimalaitoksen puupolttoaineenhankinnan sekä sahan lämmönhankinnan ja luo vakautta molempien osapuolten liiketoiminnalle tulevina vuosina. Sopimus luo osaltaan perustaa Aittaluodon voimalaitoksen vuosille 2018-2020 suunniteltua uudistusinvestointia, jolla varmistetaan kaukolämmön ja teollisuuden energiapalvelujen toimitukset 2020 ja 2030-luvuilla. Uudistusinvestointihankkeen nimi on Aittaluoto 2020.

Polttoaine siirtyy ilman autokuljetuksia sahalta voimalaitokselle

Solmittu yhteistyösopimuskokonaisuus aikaansaa merkittäviä positiivisia ympäristövaikutuksia. Sopimukset turvaavat Aittaluodon voimalaitoksen puupolttoaineen saannin ja laskevat fossiilisten polttoaineiden käyttöä energiantuotannossa. Lämpö tuotetaan sahauksen sivutuotteena syntyvillä puupolttoaineilla.

Polttoaineiden siirto suoraan sahan tuotannosta voimalaitokselle on sekä kustannustehokasta, että ympäristöystävällistä, koska polttoaineiden autokuljetuksia ei tarvita. Polttoaineet toimitetaan sahalta voimalaitokselle suoraan sahausprosessista polttoainekuljettimella.

Sahauksen sivutuotteet hyötykäyttöön

Allekirjoitettu lämpösopimus kattaa Seikun Sahan kuivaamon tarvitseman prosessilämmön toimituksen Pori Energia Oy:n Aittaluodon voimalaitokselta. Polttoaineen toimitussopimus sisältää Seikun sahalla syntyvien puupolttoaineiden kuoren, purun, kuivahakkeen ja puhtaan kierrätyspuun toimittamisen Aittaluodon voimalaitokselle. 

Julkaistu 10.2.2017