Harjavallan öljyvahingon syntymiselle useita syitä – valtaosa öljystä saadaan kerättyä pois

Pori Energian Harjavallan keskustan lämpökeskuksella tapahtui 21.12.2017 keskiviikon ja torstain välisenä yönä öljyvahinko. Öljysäiliön täytön yhteydessä öljyn purkuputki yhdistettiin väärään yhteeseen, minkä seurauksena 48 m3 kevyttä polttoöljyä purkautui sadevesiviemäreihin ja sieltä edelleen Kokemäenjokeen.

Pori Energian perjantaina 22.12.2017 tekemän selvityksen pohjalta havaittiin useampia syitä vahingon syntymiselle. Öljysäiliön suoja-altaaseen tehdään parhaillaan muutostöitä. Säiliön täyttöputkien paikkaa on siirretty ja täyttöpaikan merkinnät olivat vielä kesken. Syntynyttä yhdistämisvirhettä ei täytön yhteydessä havaittu, koska hälytys- ja ohjausjärjestelmä on tilapäisesti muutostöistä johtuen kytketty pois toiminnasta.

Satakunnan pelastuslaitos jatkaa öljyntorjuntatöitä Kokemäenjoella tulevina päivinä. Parhaillaan ollaan asentamassa vahvempaa öljypuomia Harjavallan vesivoimalaitoksen padon yläpuolelle ja toista puomia Nakkilaan noin 10 kilometriä alavirtaan. Veden pinnalla kelluvaa kevytöljyä kerätään imemällä öljypuomien yläpuolelta, mihin öljy kerääntyy virtauksen ansiosta. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tämän hetkisen arvion mukaan joen rannalle tulee jäämään jonkin verran tahriintumista, mutta valtaosa öljystä saadaan kuitenkin kerättyä pois ja osa kevytöljystä poistuu haihtumisen kautta.

Tapahtuneen vahingon johdosta Pori Energia on tarkistanut kaikkien neljän muutostöiden alla olevien öljysäiliöiden tekniset järjestelmät. Lisäksi öljyn käsittelyyn liittyvät ohjeistukset tarkistetaan. Näillä toimenpiteillä pyritään estämään vastaavien vahinkojen syntyminen.

Yllä oleva uusin tieto julkaistu perjantaina 22.12.2017 klo 14:49

Alla vanhempia samaa aihetta käsitteleviä tietoja

Tilanne perjantaina 22.12. klo 12.34

Veden pinnalla kelluvaa kevytöljyä kerätään tällä hetkellä Harjavallan vesivoimalaitoksen ylä- ja alapuolella. Pori Energia tulee julkaisemaan tiedotteen Harjavallan öljyvahingosta perjantaina iltapäivällä. 

Tietoa torstailta 21.12.2017

Pori Energian Harjavallan Teollisuuskadun lämpökeskuksella purettiin säiliöautosta kevyttä polttoöljyä 21.12.2017 keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Inhimillisestä virheestä johtuen öljyn purkuputki yhdistettiin väärään yhteeseen. Täytön yhteydessä virhettä ei havaittu. Tästä johtuen öljy purkautui sadevesiviemärien kautta Kokemäenjokeen. Öljyä kulkeutui viemäriin yhteensä 48 m3 josta pääosa valui jokeen. Vuoto havaittiin Kokemäenjoessa 21.12 aamulla noin klo 7:20. Pelastuslaitos aloitti öljyntorjuntatoimet välittömästi hälytyksen saatuaan. Öljyvuodon lähde paikallistettiin noin klo 11. 

Teollisuuskadun lämpökeskus tarkastettiin ja varmistettiin, ettei lisävuotoa tapahdu.  Puhdistustoimet on aloitettu myös lämpökeskuksella. Pori Energia on käynnistänyt  selvitykset virheellisen täyttöön johtaneista syistä.

Huom. Teollisuuskadun lämpökeskus ei sijaitse Harjavallan suurteollisuuspuiston alueella. Alla karttaan merkitty Pori Energian lämpökeskus, joka sijaitsee Harjavallan rautatieaseman vieressä. Perjantaina 22.12. tehdään juurisyyanalyysi ja selvitetään mitä on tapahtunut ja mitkä syyt johtivat vahinkoon ja miten jatkossa voidaan estää.

Satakunnan pelastuslaitos tiedotti 21.12. n. klo 19.10 ”Öljyinen alue Kokemäenjoella on nyt saatu rajattua. Joen jäätyminen ja pimeys keskeyttävät työt joella huomiseen aamuun saakka. Tilanne on nyt vakaa ja pelastuslaitos tarkkailee mahdollisia muutoksia.”

Ilmakuva Harjavallan lämpökeskuksesta, kuva: Google Maps

Tämä uutinen julkaistu alunperin 21.2.2017 ja sitä on täydennetty 22.12.2017.

LISÄKSI: Tämä artikkeli on uudelleen julkaistu järjestelmäpäivityksen takia, tietoa järjestelmäpäivityksestä ja sen vaikutuksista voit lukea täältä >.