Öljyntorjuntatyöt jatkuvat Kokemäenjoella Harjavallassa, joessa uimista ei suositella toistaiseksi

Satakunnan pelastuslaitos on jatkanut läpi joulun pyhien öljyntorjuntatöitä Harjavallassa Kokemäenjoella. Pori Energian Harjavallan keskustan lämpökeskuksella tapahtui 21.12.2017 keskiviikon ja torstain välisenä yönä öljyvahinko. Öljysäiliön täytön yhteydessä öljyn purkuputki yhdistettiin väärään yhteeseen, minkä seurauksena 48 m3 kevyttä polttoöljyä purkautui sadevesiviemäriin ja sieltä edelleen Kokemäenjokeen. 

Tällä hetkellä imeytyspuomeja kunnostetaan ja torjuntatöitä jatketaan vuorokauden ympäri. Pyrkimyksenä on että öljy ei pääse etenemään nykyisistä torjuntapuomeista. Nakkilassa ei ole toistaiseksi havaittu merkittäviä määriä öljyä. Veteen syntynyt jääkansi on vaikeuttanut torjuntatöitä.

Terveydensuojeluviranomainen ei suosittele toistaiseksi uimista Kokemäenjoella Harjavallan ja Nakkilan alueella eikä jokivettä tule käyttää edellä mainituilla alueilla esim. löyly- tai pesuvetenä. Öljyvahingon jälkitorjunnasta vastaa Harjavallan kaupunkiKevytöljyä on kerätty joesta viimeiset päivät ja osa öljystä myös haihtuu. ELY-keskuksen mukaan öljyvahingon ympäristövaikutusten kokonaiskuva on vielä täsmentymätön. Tarkempi arvio öljyn ympäristövaikutuksista voidaan antaa keväällä rantojen sulamisen jälkeen.

Pori Energia jatkaa öljyvahinkoon liittyvää tiedottamisesta.

Julkaistu 27.12.2017 klo 15.33. Tämä artikkeli on uudelleen julkaistu järjestelmäpäivityksen takia, tietoa järjestelmäpäivityksestä ja sen vaikutuksista voit lukea täältä.