Aittaluodon biopolttoainekattilalaitoksen ensimmäinen hankinta on leijupetikattila ja savukaasujen puhdistusjärjestelmä

Lukuja ja grafiikkaa hiilidioksidipäästöjen vähenemisestä

Pori Energian Aittaluodon voimalaitoksen biopolttoainekattilalaitoksen ensimmäinen hankinta on tehokkaasti biomassaa polttava kupliva leijupetikattila. EcoFluid-kuplivan leijupetikattila sekä savukaasujen puhdistusjärjestelmän toimittaa kansainvälinen teknologiakonserni Andritz. Aittaluodon uuden laitoksen käynnistys on suunniteltu vuoden 2020 toiselle neljännekselle.

Andrizilta tilattu kokonaisuus käsittää leijupetikattilan suunnittelun, toimituksen, asennustyöt ja käynnistyksen mukaan lukien savukaasujen puhdistusjärjestelmän ja muut tarvittavat apulaitteistot.

Energiaa uusiutuvista lähteistä porilaisille

Uusi voimalaitos käyttää polttoaineena biomassaa, kuten sahojen jäännöspuuta. Laitos tuottaa sähköä ja kaukolämpöä porilaisten käyttöön sekä höyryä teollisuuden käyttövoimaksi. "Uuden biomassaa polttavan laitoksen käyttöönoton jälkeen Aittaluodon voimalaitoksen hiilidioksidipäästöt vähenevät yhteensä 80 prosentilla", kertoo Pori Energian toimitusjohtaja Matti Rintanen.

Julkaistu 25.1.2018.

Tämä artikkeli on uudelleen julkaistu järjestelmäpäivityksen takia, tietoa järjestelmäpäivityksestä ja sen vaikutuksista voit lukea täältä >.