Aittaluodon biopolttoainekattilalaitoksen pohjatyöt alkavat

Kaivuutyö voimalaitosalueella

Perustustyöt ovat alkaneet Aittaluodossa.

Pori Energia päätti joulukuussa 2017 uuden biopolttoainekattilan, lämmön talteenoton ja turbiinin rakentamisesta Aittaluotoon. Arviolta 60 miljoonan euron hanke on edennyt siihen vaiheeseen, että Aittaluodon teollisuusalueella on aloitettu pohjatyöt. Kesän ja tulevan syksyn aikana alueella tehdään maanrakennus-, paalutus- ja perustustöitä. Myös reitti Veikko Lehden lajitteluasemalle tulee muuttumaan rakennustöiden edetessä.

Ilmakuva voimalaitosalueesta

Biopolttoainekattila lähtee rakentumaan Aittaluodon teollisuusalueella Pori Energian voimalaitoksen viereiselle parkkipaikalle. Paikassa on aiemmin toiminut hiivatehdas (kuvassa yllä).

Konkreettiset työt lähtevät liikkeelle ensimmäisen rakennusurakan myötä, joka käsittää kaikkien projektiin liittyvien rakennusten ja laiteperustusten maankaivutyöt. Maanvaihtoja alueella tehdään yhteensä noin 15 000 m3 edestä, joka tarkoittaa käytännössä noin 2000 rekkakuormaa.

Heinäkuussa aloitetaan alueen paalutus. Ennen paalutustöiden aloitusta nykyisen voimalaitoksen alueella tehdään katselmukset ja alueelle sijoitetaan tärinämittarit, joita seurataan paalutustöiden ajan. Paaluja asennetaan maaperään noin 400 kappaletta, joista noin puolet ovat keskimitaltaan 17 metriä pitkiä metallisia lyöntipaaluja ja noin puolet betonista valettavia 25 metriä pitkiä paaluja. Paalutusvaihe kestää joulukuun alkuviikoille.

Kulku Veikko Lehden lajitteluasemalle tulee muuttumaan

Kulku teollisuusalueen sisällä tulee muuttumaan rakennusurakan edetessä. Esimerkiksi kulku Veikko Lehden lajitteluasemalle tullaan muuttamaan siten, että asemalle kulku tapahtuu muutoksen jälkeen nykyisen pääportin sijaan eteläportista. Yksityisasiakkaiden vastaanotto siirretään eteläportin läheisyyteen. Kaikki kulku varsinaiselle Veikko Lehden tontille tulee myös kulkemaan projektin ajan eteläportista, vanhan paloaseman tontin kautta rakennettavaa tietä. Ajojärjestelyt muuttuvat tämänhetkisen arvion mukaan heinäkuun alusta alkaen, tästä tiedotetaan vielä tarkemmin. Alueelle ja porteille asennetaan myös opastekyltit.

Perustustöiden valmistuttua alkaa noin joulukuun puolessa välissä kattilan rungon rakentaminen. Biopolttoainekattilalaitos otetaan käyttöön kesäkuussa 2020.

Havainnekuva Aittaluoto 2020 -laitoksesta

Havainnekuva uudesta biopolttoainekattilasta.

Valmis Aittaluodon biopolttoainekattilalaitos

  • Investoinnin valmistuttua käytöstä poistuu vanhaa, huonommalla hyötysuhteella toimivaa kapasiteettia. 
  • Uuden laitoksen myötä Aittaluodon voimalaitoksen hiilidioksidipäästöt laskevat yhteensä 88 000 tonnia vuodessa.
  • Laitokseen rakennettava savukaasujen lämmön talteenottojärjestelmä tuottaa kaukolämpöä 20 MW teholla ja vähentää laitoksen polttoaineen tarvetta vuositasolla noin 600 rekkakuormaa vastaavalla määrällä.
  • Pääosa laitoksen käyttämästä puupolttoaineesta hankitaan Aittaluodon teollisuusalueelta ja polttoaineiden kuljetustarve on tuotettuun energiamäärään nähden vähäinen.

Julkaistu 26.6.2018