Aurinkosähkön tuotannon ympärille uusi valtakunnallinen palveluyhtiö

Kotimaiset energiayhtiöt investoivat kiihdyttääkseen entisestään aurinkosähkön hyödyntämistä yrityksissä

Aurinkosähkölle on vahva kysyntä, mutta sen käyttöönottoa hillitsee yritysten epäröinti omistaa tai investoida pääomiaan voimalaan. Kotimaiset energiayhtiöt helpottavat yritysten aurinkosähköön siirtymistä perustamalla yhdessä valtakunnallisen palveluyhtiön, joka hoitaa aurinkovoimalaan liittyvät investoinnit ja käytännön asiat asiakkaidensa puolesta. Palvelumyynnin myötä aurinkosähkön hyödyntämisen odotetaan kiihtyvän. Yhtiön tavoitteena on useiden megawattien voimalaitoskanta jo vuoden 2019 alkupuoliskon aikana.

Aurinkosähkön kannattavuus ja kilpailukyky kotimaisena, päästöttömänä energiantuotanto-muotona on kehittynyt viime vuosina erittäin vahvasti ja aurinkosähkön hyödyntämisen kasvu Suomessa on ollut merkittävää. Aurinkosähkölle on kuitenkin olemassa toteutunutta kasvua suurempi kiinnostus, kun sen käyttöönottoon liittyvät investoinnit ja käytännön asiat hoidetaan asiakkaiden puolesta palveluna. 

Palveluyhtiö Naps Aurinkovoimala Oy on nimensä mukaisesti perustettu yhdessä aurinkosähköpioneeri Naps Solar -konsernin kanssa. Yhtiön omistajien välinen roolitus on selkeä. Naps Solar Systems Oy suunnittelee ja rakentaa aurinkovoimalat ja Kokkolan Energian, Oulun Seudun Sähkön, Pori Energian, Rauman Energian, Vantaan Energian, VSV-Yhtiöiden ja Napsin omistama Naps Aurinkovoimala Oy rahoittaa, käyttää ja kunnossapitää voimalat asiakkaiden katoilla. Uuden yhtiön avulla energiayhtiöt palvelevat yritysasiakkaita investoimalla aurinkovoimalaan näiden puolesta ja samalla kehittävät uusiutuvan energian osuutta Suomen energiamarkkinassa. 

Uudessa palvelumallissa asiakas saa aurinkosähkön taloudelliset ja ympäristöhyödyt sekä Napsin aurinkovoimalan kiinteistönsä katolle ilman omaa investointia tai ylläpidon vastuita. Asiakas sitoutuu ostamaan voimalan tuottaman päästöttömän aurinkosähkön 15 vuoden sopimuskauden ajan. Tämän jälkeen asiakas voi lunastaa voimalan omakseen ja jatkaa sähkön tuotantoa. Aurinkovoimalan tyypillinen elinkaari on 30 - 40 vuotta. Aurinkosähkön käyttäjäksi siirtyminen on palvelun myötä entistä helpompaa ja turvallisempaa.

Naps Aurinkovoimala Oy:n palveluja myyvät sekä sen energiayhtiöomistajat että Naps. Yhtiö tavoittelee johtavan aurinkosähköpalvelujen toimittajan asemaa sekä useiden megawattien voimalaitoskantaa jo vuoden 2019 alkupuoliskon aikana. 

”Energiayhtiöiden tuoma vuosikymmenten hanke- ja investointiosaaminen sekä luotettavuus mahdollistavat entistä helpommat ratkaisut asiakkaille. Tutuilta, vakavaraisilta energiayhtiöiltä on helppo ostaa aurinkosähkö, ja näiden toimijoiden luotetaan myös pysyvän energiamarkkinoilla koko aurinkosähköjärjestelmän pitkän eliniän”, summaa Napsin toimitusjohtaja Jussi Ojanen asiakkaiden osoittamaa tarvetta, jota varten palvelu perustetaan.

”Tämä palvelumalli on meille mahdollisuus tarjota yrityksille helppoa siirtymistä aurinkosähkön käyttäjäksi. Aurinkovoimalan suunnittelun ja rakentamisen korkean laadun takaa Suomen johtava aurinkosähköyhtiö Naps ja me hoidamme kaikki voimalan rahoitukseen ja käyttöön liittyvät toiminnot, joten arjessa palvelu tapahtuu asiakkaalle todella huomaamattomasti”, kertoo uuden palveluyhtiön hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja Matti Rintanen Pori Energiasta.

Pori Energia on 120 vuotta toiminnassa ollut energia-alan yritys, joka työllistää yli 230 henkeä. Yrityksen vuosittainen liikevaihto on 140 miljoonaa euroa. Yhtiön liiketoiminta-alueita ovat energian tuotanto, sähkön myynti, kaukolämmitys ja -jäähdytys sekä käynnissäpito-, urakointi- ja tuulivoimapalvelut.

Naps on yksi maailman kokeneimpia aurinkosähköjärjestelmien toteuttajia. Yhtiö sai alkunsa Nesteen tuotekehitysosastolta, ja tänään sen omistajina ovat Taalerin Kiertotalous –rahasto sekä Naps Aurinkovoimalan perustaneet kuusi energiayhtiötä. Naps on neljän toimintavuosikymmenensä aikana toteuttanut kymmeniätuhansia aurinkosähköhankkeita, toimitettujen järjestelmien määrän lähennellessä 200 tuhatta.

Julkaistu 19.12.2018