ELY-keskus asetti katselmuslautakunnan selvittämään Harjavallan lämpölaitoksen öljyvahinkoa

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus asetti 1.2.2018 öljysuojarahastolain (1406/2004) 26 §:n mukaisen katselmuslautakunnan selvittämään Pori Energia Oy:n Harjavallan lämpökeskuksella 21.12.2017 tapahtunutta öljyvahinkoa. Katselmuslautakunta toimii arviolta vuoden 2018 loppuun tai siihen saakka kun tehtävä on suoritettu.

Katselmuslautakuntaan on nimetty neljä ELY-keskuksen viranhaltijaa, jotka yhdessä edustavat ympäristön-, luonnon- ja vesiensuojelun tehtäväalueita. Katselmuslautakunnan tehtävänä on selvittää tapahtuneesta öljyvahingosta aiheutuneet vaikutukset ympäristölle ja asianosaisille, joihin vahingon vaikutukset kohdistuvat sekä arvioida vahingon johdosta suoritettavat mahdolliset korvaukset.

Lautakunta seuraa torjuntatoimenpiteiden edistymistä, arvioi asiantuntijaelimenä vahingon ympäristövaikutuksia sekä tekee myöhemmin puhdistustöiden päätyttyä maastokatselmuksia kiinteistöillä, joihin vahingon vaikutukset ovat kohdistuneet. Lautakunta kuulee laajasti asianosaisia sekä laatii työstään loppuraportin. Katselmuslautakunnan toiminnasta ja päätelmistä tiedotetaan.  

Lähde: ELY-keskuksen tiedote

Julkaistu 5.2.2018.

Tämä artikkeli on uudelleen julkaistu järjestelmäpäivityksen takia, tietoa järjestelmäpäivityksestä ja sen vaikutuksista voit lukea täältä.