Jää hidastaa öljyn talteenottoa Kokemäenjoella Harjavallassa

Joen jäätä 25.1.2018

Kokemäenjoelle on Harjavallan patoaltaaseen muodostunut noin 20 cm:n jääkansi. Kuvassa vesi kelluu jääkannen päällä. Kuva otettu 25.1.2018.

Öljyntorjuntatöitä on edelleen jatkettu Kokemäenjoella Harjavallassa seitsemän päivää viikossa. Tällä hetkellä kerätyn talteensaatu määrä  on yhteensä noin 18,5 m3, mikä on reilu kolmasosa kaikesta öljystä. Noin neljä kuutiota öljystä saatiin ennen jokeen joutumista talteen Pori Energian lämpökeskukselta ja 14,5 m3 on saatu talteen Kokemäenjoesta öljyntorjuntatoimin. Ilmaan haihtuneen öljyn määrästä ei ole tarkkaa arviota.

-  Tilanteet öljyntorjunnassa vaihtelevat esimerkiksi veden virtausnopeuksien ja jääolosuhteiden muutosten mukaan nopeastikin, mutta nyt joki on Harjavallassa niin jäässä että öljyä kerätään talteen tällä hetkellä vähäisiä määriä. Olemme asentaneet jokeen öljysensoreita Harjavallan patoalueelle ja Poriin Lukkarinsannan varavedenottamolle. Sensorien ansiosta saamme heti hälytyksen, jos sensori havaitsee öljyä, kertoo Harjavallan öljyntorjuntatoimien operatiivinen johtaja Kalle Bask Meritaito Oy:stä.

Pori Energia tiedottaa öljyvahingosta jatkossa aina tarpeen mukaan

Olemme tiedottaneet öljyvahingosta sen sattumisen jälkeen vähintään kerran viikossa. Jäätilanteen takia harvennamme tiedotusta toistaiseksi tarpeen mukaan tapahtuvaksi. Jäiden sulamisen jälkeen öljyä päästään keräämään talteen jälleen isompia määriä. Teemme Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sekä Harjavallan, Ulvilan ja Porin kaupunkien viranomaisten ja päättäjien kanssa vahinkoon ja sen tiedottamiseen liittyvää yhteistyötä. Esimerkiksi Varsinais-Suomen ELY-keskus tiedottaa 24.-25.1. tehtyjen vesistövaikutustutkimuksen tuloksista tulevien viikkojen aikana, kertoo Pori Energian energiayksikön johtaja Timo Mäki.

- Tulemme ehdottomasti jatkamaan aktiivista tiedottamisen linjaa. Kannamme vastuumme tapahtuneesta ja siksi yrityksellemme on tärkeää kertoa avoimesti kaikesta vahinkoon liittyvästä, sen vaikutuksista sekä tehdyistä toimenpiteistä, summaa Mäki.

Asukkaat voivat edelleen ilmoittaa tekemiään öljyhavaintoja

Asukkaat voivat ilmoittaa tekemiään öljyhavaintoja edelleen ja koko kevään ajan öljyntorjuntatöistä vastaavalle Meritaito Oy:lle:

e-mail: Ot.harjavalta@meritaito.fi puh. 040 194 0810

Tähän mennessä asukkaiden yhteydenottoja on tullut yhteensä kahdeksan kappaletta.

Julkaistu 2.2.2018.

Tämä artikkeli on uudelleen julkaistu järjestelmäpäivityksen takia, tietoa järjestelmäpäivityksestä ja sen vaikutuksista voit lukea täältä.