Kaukolämpöverkon uusiminen aiheuttaa muutoksia liikenteeseen

Poliisilaitoksen liikenneympyrän läheisyydessä liikennejärjestelyt muuttuvat torstaina 26. huhtikuuta, kun kaukolämpöverkon uusimisen kaivutyöt alkavat. Kaukolämpöä uusitaan Satakunnankadulta Otavankadun ja Itsenäisyydenkadun risteykseen. 

– Rakentamisen aikana Luvianpuistokadulta etelän suunasta tulevalta autoliikenteeltä suljetaan liikenneympyrän ohittava ajokaista Satakunnankadulle idän suuntaan.

  Kevytliikenne liikenneympyrän keskustan puoleisen suojatien ja Karhukadun välillä ohjataan kulkemaan ajoradan pohjoisen puoleista kevytliikenneväylää, kuvailee rakennuttajainsinööri Markku Rantamäki Porin kaupungilta. 

Työmaan edetessä Äestäjänkadun Annankadun suunnasta tuleva ajokaista Otavankadulle joudutaan sulkemaan risteyksen ahtauden takia. 

– Myös muita pieniä tilapäisiä järjestelyjä esimerkiksi pysäköintirajoituksia joudutaan tekemään työtilanteen sitä vaatiessa. Toivomme kaikkien noudattavan erityistä varovaisuutta liikenteessä työmaa-alueen läheisyydessä, toivoo Rantamäki.  

Toinen työryhmä aloittaa kaivutyöt viikolla 18-19 Otavankadun ja Itsenäisyydenkadun risteyksessä. Kokonaisuudessaan työn on arvioitu kestävän kesä-heinäkuun vaihteeseen. 
Samassa yhteydessä kaivantoon sijoitetaan kaapelointia sekä Pori Energia Sähköverkot Oy:lle että DNA:lle. 

Kaukolämpötyökartta huhtikuu 2018

Julkaistu 25.4.2018.

Tämä artikkeli on uudelleen julkaistu järjestelmäpäivityksen takia, tietoa järjestelmäpäivityksestä ja sen vaikutuksista voit lukea täältä.