Kokemäenjoen öljyvahingon veden käytön rajoitukset Harjavallassa, Nakkilassa, Ulvilassa ja Porissa

Pori Energia Oy on terveydensuojeluviranomaisen pyynnöstä selvittänyt Kokemäenjoen öljyvahingon vaikutuksia syöpävaarallisten PAH-yhdisteiden esiintymiseen kaloissa. Selvitystä varten Harjavallan patoaltaasta pyydettiin maaliskuun aikana ravinnon käytöltään erilaisia kaloja; kuhaa, joka on petokala, pohjaeläimiä syöviä lahnoja ja planktonia syöviä sulkavia. Tavoitteena oli pyytää myös lohikaloja, mutta niitä ei pyydykseen saatu. Valmistuneiden tulosten mukaan kaikkien tutkittujen näytteiden PAH-yhdisteiden pitoisuudet jäivät alle määritysrajojen. Määritykset suoritti GALAB laboratorio.

Kokemäenjoen tulvatilanteesta johtuen on mahdollista, että Harjavallan voimalaitoksen padon tulvaluukut joudutaan aukaisemaan, jolloin veden voimakkaan virtauksen seurauksena on mahdollista, että öljyä kulkeutuu myös Nakkilan Viikariin vedetyn öljypuomin ohi.

Porin seudun terveydensuojeluviranomaisen suositus veden käytölle seuraavasti:

Harjavallan Siltatien ja Voimalaitoksentien välisellä alueella 

  • joessa ei tule uida
  • jokivettä ei tule käyttää peseytymiseen tai löylyvedeksi
  • jokivettä ei tule käyttää kasteluvetenä
  • joesta kalastettujen kalojen käyttökelpoisuus tulee varmistaa aistinvaraisesti ennen käyttöä. Mikäli kalojen aistinvarainen laatu on heikentynyt merkittävästi, se ei sovellu elintarvikkeeksi. 

Harjavallan Siltatien ylävirran alueella, Nakkilan, Ulvilan ja Porin alueella

  • kaikessa jokiveden käytössä tulee olla erityisen huolellinen ja ennen käyttöä tarkistaa mahdollinen öljyn esiintyminen vedessä/rannalla
  • joesta kalastettujen kalojen käyttökelpoisuus tulee varmistaa aistinvaraisesti ennen käyttöä. Mikäli kalojen aistinvarainen laatu on heikentynyt merkittävästi, se ei sovellu elintarvikkeeksi. 

Suositukset ovat voimassa toistaiseksi.

Julkaistu 4.5.2018.

Tämä artikkeli on uudelleen julkaistu järjestelmäpäivityksen takia, tietoa järjestelmäpäivityksestä ja sen vaikutuksista voit lukea täältä.