Öljynkeräystaukoa jatketaan 10.4. saakka

Harjavallan öljyvahingon öljynkeräystaukoa jatketaan 10.4.2018 saakka talven pitkittymisen takia,sillä  Kokemäenjoen jääpeite vaikeuttaa edelleen öljyntorjuntatoimia. Jokeen on asennettu öljysensorit Harjavallan patoalueelle ja Poriin Lukkarinsannan varavedenottamolle. Sensorit antavat heti hälytyksen, mikäli ne havaitsevat öljyä joessa. Meritaito Oy:n valvonta on joella jatkuvaa, vaikka joki on jäässä.

Harjavallan öljyvahingon perustiedot

Torstaina 21.12.2017 Harjavallan keskustassa sijaitsevalta Pori Energian lämpökeskukselta vuosi 48 m3 kevyttä polttoöljyä, josta 44 m3 päätyi sadevesiviemäriin ja kulkeutui sitä pitkin Kokemäenjokeen. Neljä kuutiometriä polttoöljyä saatiin kerättyä lämpökeskukselta talteen. Öljyntorjuntatyöt ovat olleet 21.12.2017 lähtien jatkuvia.

Julkaistu 29.3.2018. 

Tämä artikkeli on uudelleen julkaistu järjestelmäpäivityksen takia, tietoa järjestelmäpäivityksestä ja sen vaikutuksista voit lukea täältä.