Öljynkeräystaukoa jatketaan, rantojen omistajia kontaktoidaan Harjavallassa

Harjavallan öljyvahingon öljynkeräystaukoa jatketaan 3.4.2018 saakka jäätilanteesta johtuen. Pori Energia ja Ramboll Finland Oy tulevat lähiaikoina lähettämään infokirjeen Harjavallan patoaltaan rantojen omistajille, vahingoista ilmoittaneille sekä alavirran jokiveden käyttäjille.

Kirjeen vastaanottajia pyydetään ottamaan yhteyttä Rambolliin

Kirjeessä kerrotaan perustiedot öljyvahingosta ja tällä hetkellä tiedossa olevista vaikutuksista. Kirjeen vastaanottajia pyydetään olemaan yhteydessä Ramboll Finland Oy:hyn.

Öljynkeräystaukoa jatketaan, valvonta jatkuvaa

Tällä hetkellä Kokemäenjoessa on jääpeite, joka vaikeuttaa öljyntorjuntatoimia. Jokeen on asennettu öljysensorit Harjavallan patoalueelle ja Poriin Lukkarinsannan varavedenottamolle. Sensorit antavat heti hälytyksen, mikäli ne havaitsevat öljyä joessa. Meritaito Oy:n valvonta on joella jatkuvaa, vaikka joki on jäässä.

Jäiden sulamisen jälkeen torjuntaa jatketaan aktiivisesti ja öljyä päästään keräämään talteen isompia määriä. Jälkitorjuntavaiheen jälkeen aloitetaan tarkemmat tutkimukset ja kunnostustyöt. Öljyvahingon haittoja tutkitaan ja kartoitetaan laajasti vaikutusalueella.

Julkaistu 19.3.2018. 

Tämä artikkeli on uudelleen julkaistu järjestelmäpäivityksen takia, tietoa järjestelmäpäivityksestä ja sen vaikutuksista voit lukea täältä.