Öljytorjunnan kenttätöihin Kokemäenjoella kuukauden tauko

Harjavallan lämpölaitoksen öljyvahingon öljytorjunnan kenttätöissä pidetään tauko 19.2.-19.3. välisenä aikana. Paikan päällä Kokemäenjoella tilannetta seurataan kuitenkin päivittäin kahden Meritaito Oy:n työntekijän, sekä yhden paikallisen aliurakoitsijan vahvuudella ja valmistaudutaan kevään kunnostustöihin. 

-  Tilanne Kokemäenjoella on tällä hetkellä rauhallinen ja vakaa. Seuraavan kuukauden aikana sääennuste lupaa reipasta pakkasta. Kylmä sää tulee vaikuttamaan kerätyn öljyn määrään ja vaikeuttamaan öljyn keräämistä. Jäähän sitoutuneen öljyn kerääminen on haastavaa eikä se ole kustannustehokasta, kertoo öljyvahingon torjuntatoimien operatiivinen johtaja Kalle BaskMeritaito Oy:stä. 

ELY-keskus ja Harjavallan kaupunki pitävät keskeytystä perusteltuna 

- Viime viikkoina kerätyn öljyvesiseoksen öljyhiilivetypitoisuudet ovat olleet erittäin pieniä vain 0,005 prosenttia ja tästä voikin helposti päätellä että keruusaavutukset panoksiin nähden jäävät nykyisellään vaatimattomiksi. Öljyntorjuntatekniikoita kannattaa uudelleen arvioida kun töitä uudelleen aloitellaan ja vapaata vesipintaa tulee taas enemmän näkyviin. Löytyy siis perusteltu syy keskeyttää öljyn keräys epäsuotuisten keliolosuhteiden ajaksi, kertoo Kimmo Pakarinen Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. ELY-keskus valvoo Harjavallan lämpölaitoksen öljyvahingon öljyntorjuntatoimenpiteitä. Myös Harjavallan kaupunki ja Pori Energia pitävät kenttätöiden taukoa perusteltuna.

 Harjavallan teknisen toimialan johtaja Juhani Ramberg teki päätöksen kenttätöiden tauosta Meritaidon ehdotuksen ja ELY:n puoltamisen pohjalta.

Julkaistu 19.2.2018. 

Tämä artikkeli on uudelleen julkaistu järjestelmäpäivityksen takia, tietoa järjestelmäpäivityksestä ja sen vaikutuksista voit lukea täältä.