Pori Energia esitti pahoittelunsa öljyvahingosta Harjavallan tiedotustilaisuudessa – lisäksi kerrottiin tulevista toimenpiteistä ja vaikutuksista

Harjavallan kaupunki järjesti torstaina 4.1.2018 iltapäivällä tiedotustilaisuuden. Tilaisuudessa oli kuulijoina ja keskustelemassa alueen asukkaita sekä median edustajia. Pori Energian toimitusjohtaja Matti Rintanen esitti tilaisuuden aluksi anteeksipyynnön tapahtuneesta öljyvahingosta. Tilaisuudessa kerrattiin tapahtumien kulku ja kerrottiin tulevista toimenpiteistä. Lisäksi ELY-keskus antoi arvioita vahingon vaikutuksista ympäristöön. Tilaisuuden lopuksi alueen asukkaat esittivät kysymyksiä paikalla oleville yrityksille, viranomaisille ja muille tahoille.

Öljyntorjuntatyöt jatkuvat, veden jäätyminen hidastaa työtä

Tulevana viikonloppuna on luvattu seitsemän asteen pakkasta ja se tulee hidastamaan käynnissä olevia öljyntorjuntatöitä. Jokiveden jäätyessä torjuntatyö vaihtuu manuaaliseksi nuottaustyöksi.

Öljyntorjuntatyötä toteuttava Meritaito Oy on avannut oman puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen (040 194 0810, ot.harjavalta@meritaito.fi), johon alueen asukkaat voivat ilmoittaa havaitsemastaan öljystä öljyvahinkoalueella. Muut öljyvahinkohavainnot tulee ilmoittaa, kuten aiemmin ja aina jatkossakin, hätäkeskukseen. Tämän hetkisen arvion mukaan öljyntorjuntatyöt tulevat jatkumaan kesään saakka. Osa öljystä sitoutuu jäähän ja sitä voidaan kerätä jälleen jäiden sulaessa.

Toistaiseksi vedenkäyttörajoitukset jatkuvat, eikä virkistyskalastusta suositella

Harjavallan Kultakoukun uimarannan ja patoaltaan välisellä alueella ei suositella uimista eikä jokiveden käyttöä peseytymiseen tai löylyvedeksi. Virkistyskalastusta ei suositella eikä jokivettä tule käyttää syötävien kasvien kasteluun.

Nakkilan alueella edellä mainitut suositukset ovat voimassa vain niillä alueilla missä öljyä havaitaan. Suositukset ovat voimassa toistaiseksi ja niitä arvioidaan tilanteen kehittyessä.

Patoaltaasta lähdetään jo tässä vaiheessa tutkimaan vahingon ympäristövaikutuksia Varsinais-Suomen ELY-keskuksen suosituksen mukaan.

ELY-keskus esitti arvion kevyen polttoöljyn ympäristövaikutuksista

-       Kevyt polttoöljy kelluu veden pinnalla ja haihtuu vapaasta vedestä melko nopeasti. Kevyt polttoöljy ei sekoitu veteen helposti, mutta raskaammat komponentit alkavat ajan myötä vajoamaan pohjaan. Kevyt polttoöljy on myrkyllistä vesieliöille, mutta hajoaa vesiympäristössä biologisen toiminnan vaikutuksesta. Sedimenttiin päätynyt öljy hajoaa kuitenkin hitaasti, arvioi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vesiyksikön ylitarkastaja Kimmo Pakarinen.

ELY-keskuksen asiantuntijat eivät ole havainneet vesialueella lintuja tai lintuvahinkoja. Vuollejokisimpukoiden tilanne on seurannassa, tarvittaessa tullaan tekemään tutkimussukelluksia, mikäli öljyä päätyy sedimenttiin. Padolla sijaitseva siianpoikaskasvattamo saatiin suojattua, mutta padon alapuolisen jokijakson koskipaikoissa on kalan kutupaikkoja, jotka voivat häiriintyä. Aikaisemmissa kevytpolttoöljypäästöissä ei ole todettu kalakuolemia.

-       Uimarantojen ja uimapaikkojen pohjasedimenttiä lähdetään tutkimaan heti kun keliolosuhteet sallivat. Muiden rantojen ja veden laadun osalta tehtiin tutkimuksia ja tarvittavat puhdistustoimenpiteet viimeistään keväällä kun rannat sulavat, kertoo Pakarinen.

Pori Energia tiedottaa jatkossakin keskitetysti öljyvahingosta yhteistyössä vahingon jälkihoitoon liittyvien viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. Jatkotoimenpiteistä ja kaikkeen vahinkoon liittyvästä tiedotetaan vähintään kerran viikossa ja useammin mikäli tarvetta ilmenee. Pori Energia tiedottaa medialle ja www.porienergia.fi > -verkkosivuilla sekä Pori Energia Facebook >- ja Twitter >-tileillä.

Julkaistu 4.1.2018.

Tämä artikkeli on uudelleen julkaistu järjestelmäpäivityksen takia, tietoa järjestelmäpäivityksestä ja sen vaikutuksista voit lukea täältä >.