Tietosuoja Pori Energiassa

Kuvituskuva: GDPR Pori Energiassa

Tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn.

Pori Energian palvelujen käyttäjien yksityisyydensuoja ja käyttäjäkokemus ovat Pori Energialle tärkeitä. Noudatamme kulloinkin voimassa olevia lainsäädännön vaatimuksia ja noudatamme tietojen käsittelyssä korkeaa tietoturvan ja tietosuojan tasoa.

Tietosuojasääntelyn uudistus

Suomen ja Euroopan unionin tietosuojalait ovat uudistumassa. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Uusi tietosuoja-asetus, jonka lähtökohtana on henkilötietoja keräävien ja käsittelevien toimijoiden avoimuus ja läpinäkyvyys tästä toiminnasta. Asetus täsmentää henkilötietolaissa asetettuja henkilötietojen käsittelyn periaatteita. Tarkempaa tietoa tietosuoja-asetuksesta on osoitteessa www.tietosuoja.fi

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksena on Pori Energian palveluiden tarjoaminen sekä niiden laadun varmistaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käsitellä rekisterinpitäjän asiakassuhteiden sekä palveluiden käytön analysoimiseksi, tarjoamiseksi ja kehittämiseksi, asiakkuuksien ja rekisteröityjen tunnistamiseksi, maksujen valvontaan ja perintään, palvelusisällön todentamiseen, tilastointiin sekä asiakasviestintään. Tietoja voidaan käyttää yrityksen markkinoinnin ja mielipidetutkimusten tekemisessä.

Henkilötietoja kerätään pääasiassa palveluiden käyttäjäksi rekisteröitymisen yhteydessä. Pori Energia käsittelee henkilötietoja lainsäädännön mukaisesti asiakkuuden tai suostumuksen perusteella.

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden hyödyntäminen

Pori Energia voi kerätä digitaalisissa palveluissaan palveluiden käyttäjien käyttäytymistietoja evästeillä (englanniksi cookies). Eväste on pieni tiedosto, joka tallentuu käyttäjän päätelaitteelle (esim. tietokone). Digitaalinen palvelu voi esim. käyttäjän niin halutessa tallentaa palvelun käyttäjätunnuksen ja salasanan, jolloin seuraavan kerran palvelua käytettäessä ei käyttäjän tarvitse niitä uudelleen syöttää. Evästeet tai muuta vastaavat tekniikat eivät vahingoita käyttäjän laitteita eivätkö ne levitä viruksia, eikä niillä voi vakoilla laitteen kovalevyn tietoja.

Kävijä pystyy estämään evästeiden käytön muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy tällöin, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen. Evästeillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla kerättyä tietoa Pori Energia käyttää palveluidensa kehittämiseen.

Pori Energian tietosuojaseloste kokonaisuudessaan verkkosivuillamme

www.porienergia.fi/tietosuojaseloste

Julkaistu 22.5.2018. 

Tämä artikkeli on uudelleen julkaistu järjestelmäpäivityksen takia, tietoa järjestelmäpäivityksestä ja sen vaikutuksista voit lukea täältä.