Työt Harjavallan patoaltaan vesialueen ja rantojen puhdistamiseksi etenevät

Harjavallan patoaltaan ja sen lähialueen rantojen, sedimentin ja vedenlaadun tutkimukset on saatu valmiiksi ja kunnostettavat ranta-alueet ovat rajautuneet näiden tutkimusten pohjalta.

Pääosin kunnostustoimet tulevat kohdistumaan patoaltaan pohjoisrannalle. Kunnostustoimet ovat olleet jo liikkeellä useamman viikon ja edistyvät hyvin. Meritaito Oy toimii vesialueella huuhdellen rantoja, suojaten kunnostusalueita ja poistamalla öljyllä pilaantunutta ainesta patoaltaan alueella.

Ramboll Finland Oy:n ohjeistamana maarakennusurakoitsijat kunnostavat pohjoispuolen rantoja Kultakoukun hiekkarannalta kohti patoa. Kultakoukun hiekkaranta on pääosin kunnostuskaivettu ja työt etenevät rantaa pitkin useassa pisteessä. Patoalueen vedessä ei ole enää havaittu merkittävissä määrin öljyistä pintakalvoa, eikä vesinäytteissä ole ollut merkittäviä pitoisuuksia. Vedenkäyttörajoitusten osittaisesta purkamisesta päästään keskustelemaan seuraavien vesinäytteiden laboratorioanalyysien valmistumisen jälkeen.

Julkaistu 15.6.2018