Aittaluodon uuden biopolttoainekattilan ja höyryputkiston puhallukset saattavat aiheuttaa melua maanantaista 11.11.2019 alkaen

Ilmakuva voimalaitoksesta

Pori Energian Aittaluodon voimalaitoksen modernisointihanke A2020 on edennyt uuden kattilalaitoksen käyttöönottovaiheeseen. Kattilalaitosta käyttöönotettaessa puhdistetaan höyrykattilan putkistot sekä päähöyryputkisto näihin valmistus- ja asennusvaiheessa mahdollisesti jääneistä epäpuhtauksista. Puhdistus tehdään kattilalaitoksessa kehitetyn korkeapaineisen höyryn hallitulla ulospuhalluksella, tätä vaihetta varten erikseen tehdyn puhallusputkiston kautta. 

Aittaluodossa aloitetaan nämä uuden kattilan puhtaaksi puhallukset maanantaina 11.11.2019. Puhalluksiin on varattu aikaa arviolta kaksi viikkoa.

- Puhalluksia suoritetaan kaksi kertaa vuorokaudessa, aamulla ja illalla. Puhalluksista voi aiheutua tilapäistä meluhaittaa ulospuhalluksen aikana. Myös puhalluksien aiheuttama höyrypilvi voi heikentää hetkellisesti näkyvyyttä paikallisesti. Työmaa-alueelle on tuotu äänenvaimennuskontti, johon ulospuhallushöyry puhalletaan. Näin toimimalla minimoimme melun puhdistusprosessin aikana, kertoo käyttöönottopäällikkö Kimmo Kurikka.

Ympäristölle puhtaaksi puhallukset eivät aiheuta vaaraa ja selkein merkki puhalluksista on voimalaitoksen kohdalle muodostuva puhalluksen aiheuttama höyrypilvi. 

Pahoittelemme puhalluksista mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä voimalaitoksen läheisyydessä.

Kaukolämmön tuotanto entistäkin ekologisemmaksi

Vuonna 2020 kaupalliseen käyttöön otettavan Aittaluodon uuden biokattilalaitoksen myötä Aittaluodon voimalaitoksen hiilidioksidipäästöt laskevat yhteensä tuhansia tonneja vuodessa.

Uudessa laitoksessa yhdistetään teollisuuden prosessienergian, kaukolämmön ja sähkön tuotanto ympäristöystävällisesti ja tehokkaasti. Pääosa laitoksen käyttämästä puupolttoaineesta hankitaan Aittaluodon teollisuusalueelta ja polttoaineiden kuljetustarve on tuotettuun energiamäärään nähden vähäinen.

Lisäksi laitokseen rakennettava savukaasujen lämmön talteenottojärjestelmä tuottaa kaukolämpöä 20 MW teholla ja vähentää laitoksen polttoaineen tarvetta vuositasolla noin 600 rekkakuormaa vastaavalla määrällä.

Julkaisu 8.11.2019