Harjavallan öljyvahingon aiheuttamat vaikutukset jokiveden käyttöön poistuneet

Ilmakuva uimarannasta

Kuva öljyntorjuntatöistä heinäkuussa 2018 Harjavallan Kultakoukun uimarannan alueella.

Joulukuussa 2017 Harjavallassa tapahtuneen öljyvahingon jälkitorjunta on päättymässä.

Porin seudun terveydensuojeluviranomainen toteaa 15.5.2019 julkaistussa tiedotteessa:

"Öljyvahingosta ja sen jälkitorjunnasta ei enää aiheudu Kokemäenjoen veden käyttöä koskevia rajoituksia. Jokivettä voi käyttää tavanomaista huolellisuutta noudattaen mm. kasteluvetenä, peseytymiseen ja löylyvetenä sekä uimiseen."

 

Jokeen päätyi 44m3 kevyttä polttoöljyä

Pori Energian Harjavallan lämpökeskuksella tapahtui aamuyöllä 21.12.2017 öljyvahinko, jonka seurauksena pääsi noin 44 m3 kevyttä polttoöljyä Kokemäenjokeen. Vahingon alkuvaiheessa torjuntatöitä tehtiin Satakunnan pelastuslaitoksen johdolla, jonka jälkeen johtovastuu siirtyi Harjavallan kaupungille, öljyntorjuntaa vedessä toteutti Meritaito Oy. Ramboll Finland Oy koordinoi jälkitorjuntaa ja toimi kunnostuksen valvojana. ELY-keskus on osallistunut jälkitorjuntaan asiantuntijana.

 

Öljyä kerättiin jokivedestä 24m3, pilaantunutta maa-ainesta vaihdettiin 13 000 tonnia

Öljyä saatiin kerättyä jokivedestä noin 24 m3 eli arviolta yli puolet jokeen päätyneestä 44 kuutiosta. Lisäksi osa öljystä on haihtunut. Ranta-alueille levinnyttä öljyä poistettiin maa-ainesten vaihdoilla, pilaantunutta maa-ainesta vaihdettiin yli 13 000 tonnia ja rantoja kunnostettiin noin 3,5 kilometrin pituudelta.

 

ELY-keskuksen katselmuslautakunta seurasi toimenpiteitä ja antoi suosituksia

ELY-keskus asetti helmikuussa katselmuslautakunnan selvittämään öljyvahinkoa. Lautakunta seurasi torjuntatoimenpiteiden edistymistä, arvioi asiantuntijaelimenä vahingon ympäristövaikutuksia sekä antoi suosituksia tarvittavista ympäristötutkimuksista ja puhdistustöiden tavoitteista. Katselmuslautakunta on kuullut laajasti asianosaisia ja teki maastokatselmuksia kiinteistöillä joulukuussa. Katselmuksia tehdään tarvittaessa lisää keväällä 2019. Lautakunta käsittelee korvausasioita kevään 2019 kuluessa ja laatii työstään loppuraportin.

Näytteidenottoa joen jäällä talvella

Kuvassa vesistötutkimusnäytteiden ottamista tammikuussa 2018.

Vesistövaikutustutkimuksia tammi-, maalis- ja lokakuussa vuonna 2018

Öljyvahingon vesistövaikutuksia on tutkittu vesi-, sedimentti- sekä pohjaeläinnäytteiden avulla Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. KVVY Tutkimus Oy otti tutkimusnäytteitä tammi-, maalis- ja lokakuussa. ELY-keskuksen asiantuntijoiden mukaan vesistövahingot ovat jääneet tulosten perusteella paikallisiksi ja vähäisiksi, eikä esimerkiksi kalakuolemia ole havaittu. Öljyvahingosta ei arvioida jäävän pysyvää haittaa vesistölle. Vahingon haitta on kohdistunut pääasiassa vesistön käyttöön ja rantojen tahriintumiseen.

 

Kunnostustyöt

Keväällä 2018 jäiden lähdön ja rantojen sulamisen jälkeen tehtiin ranta-alueiden ennallistamiseen liittyviä tutkimuksia, jonka jälkeen pystyttiin aloittamaan kunnostustyöt. Kunnostettavien kiinteistöjen omistajiin oltiin yhteydessä kunnostustyön etenemisen mukaan. Kesällä öljyvahinko ja sen kunnostustyöt haittasivat joen virkistyskäyttöä, osa uimarannoista oli pois käytöstä, eikä jokivettä ei suositeltu käytettäväksi sauna- eikä kasteluvetenä. Kunnostustyö etenivät suunnitellusti ja järjestelmällisesti ja ne saatiin päätökseen marraskuussa, joitakin yksittäisiä viimeistelytöitä tehtiin kevään 2019 aikana.

 

Pori Energia ottaa vastuun ja pahoittelee aiheuttamaansa vahinkoa

Pori Energia otti öljyvahingosta heti täyden vastuun ja on tehnyt tiivistä ja avointa yhteistyötä eri tahojen kanssa. Öljyvahingon hoitaminen on vaatinut tiivistä yhteistyötä mm. Satakunnan pelastuslaitoksen, Satakunnan alueen vapaapalokuntien, Harjavallan kaupungin, Meritaito Oy:n, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sekä terveysviranomaisten kanssa. Pori Energia haluaa edelleenkin kiittää kaikkia edellä mainittuja tahoja hyvästä yhteistyöstä. Olemme yrityksenä pyrkineet tiedotuksessamme avoimuuteen ja aktiivisuuteen. Pori Energiaa pahoittelee syvästi aiheuttamaansa öljyvahinkoa.

Julkaistu 15.5.2019

Video ei lataudu YouTubesta, jos olet valinnut käyttöön vain välttämättömät evästeet. Jos haluat katsoa videon, niin muuta evästeasetuksiasi ja ota käyttöön markkinointievästeet.

Video ei lataudu YouTubesta, jos olet valinnut käyttöön vain välttämättömät evästeet. Jos haluat katsoa videon, niin muuta evästeasetuksiasi ja ota käyttöön markkinointievästeet.

Video ei lataudu YouTubesta, jos olet valinnut käyttöön vain välttämättömät evästeet. Jos haluat katsoa videon, niin muuta evästeasetuksiasi ja ota käyttöön markkinointievästeet.

Video ei lataudu YouTubesta, jos olet valinnut käyttöön vain välttämättömät evästeet. Jos haluat katsoa videon, niin muuta evästeasetuksiasi ja ota käyttöön markkinointievästeet.